Lurer du på noe i din sak?

Går mot prikke-straff for ulovlig mobilbruk i bilen

Regjeringen vil skjerpe inn reaksjonene mobilbruk i trafikken. Blir du tatt to ganger med håndholdt mobil bak rattet, er du bare to prikker unna et førerkortbeslag.

Slik går det hvis Regjeringen går gjennom forslaget sitt om strengere straffer for farlig mobilbruk i bilen. De vil skjerpe straffen for de som bruker håndholdt mobil mens de kjører, og håper med dette å unngå unødvendige trafikkulykker

Et økende antall bilister som blir tatt i politikontroller i Oslo, kjører med håndholdt mobiltelefon. I dag får de forelegg på 1700 kroner, et tiltak UP mener at «bare preller av». Utrykningspolitiet (UP) har vært en pådriver for strengere mobilstraff. Både politiet og NAF prikkbelastning for ulovlig mobilbruk i bilen.

Hvis man sender en SMS i 80, 90 eller 110 km/t, kjører man en strekning tilsvarende en fotballbane uten å se på veien, ifølge UP.

– Tre av ti dødsulykker på norske veier skyldes uoppmerksomhet og distraksjon. Vi vet at mobilbruk er en av de tingene som distraherer førere. Sender man en SMS i fart, kjører man i blinde. Vi mener at prikkbelastning ved overtredelse er et riktig tiltak for å få ned antallet trafikkulykker, sier advokat og partner Jan Inge Thesen ved Advokatfirmaet Robertsen.

Onsdag går høringsfristen ut for Samferdelsdepartementets forslag om å gi prikker til sjåfører som bruker håndholdt mobil under kjøring.

Uoppmerksomhet bidro til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011–2015, og er en betydelig medvirkende faktor i minst 12 prosent av alle trafikkulykker, ifølge høringsnotatet.

Hva skal til for å kreve erstatning etter trafikkskade?

Prikker for hvert brudd

Regjeringen vil skjerpe straffen for brudd på mobilforbudet i bil. Blir du tatt flere ganger med mobiltelefonen i hånda under kjøring, kan du miste førerkortet hvis regjeringens forslag om prikkbelastning blir vedtatt.

Hvert brudd straffes med tre prikker. Blir du tatt to ganger, er du bare to prikker unna et førerkortbeslag.

UP utsteder mellom 15 000 og 20 000 forelegg årlig for ulovlig bruk av mobiltelefon, ifølge NTB.

Vi har over 30 års erfaring med trafikkskadesaker. Dersom du lurer du på om du har en erstatningssak ta kontakt med oss i dag eller ring tlf. 05789/22122480 (hverdager kl. 08:00-17:00). Første samtale er gratis.

Kontakt oss