personskadesiden

Våre advokater er dyktige
på krav etter trafikkulykker

Spør våre advokater

Trafikkulykke og advokat

Skal du kreve erstatning etter en trafikkulykke, bør du bruke advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

Trafikkulykke kan gi et behov for hjelp fra advokat, og da særlig hvis du skal kreve erstatning for det økonomiske tapet som trafikkulykken har gitt deg. Det er en vanskelig prosess å kreve erstatning etter en trafikkulykke, særlig fordi forsikringsselskapet vil forsøke å holde erstatningsutbetalingene så små som mulig. Skal du kreve erstatning etter trafikkulykke, bør du derfor bruke advokat som har erfaring med trafikkulykkesaker og erstatningsrett. Vi anbefaler at du engasjerer advokat gjennom Personskadesiden.no slik at du er trygg på at advokaten har erfaring med å kreve erstatning etter trafikkulykker.

Ved en trafikkulykke, så meldes personskaden til bilenes forsikringsselskap. Det er forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til ulykken som har det erstatningsmessige ansvaret for trafikkulykken. Når du engasjerer en advokat for å hjelpe deg med erstatningskravet, så vil advokaten sørge for å få en bekreftelse på at utgifter til advokat dekkes av forsikringsselskapet, samtidig som saksdokumentene oversendes til advokaten.

Det er viktig å ha en åpen og ærlig dialog med advokaten i saker om erstatning etter trafikkulykke. Det er mye lettere for advokaten å gi en god bistand hvis han eller hun kjenner til alle forhold som er relevante for å kunne fremme krav om erstatning etter trafikkulykke. Videre er det slik at advokaten også må være i stand til å vurdere hva forsikringsselskapet har krav på å få vite for å kunne ta stilling til sitt erstatningsansvar.

En alvorlig trafikkulykke som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å redusere utbetalingen til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss
Din beskjed