Ved trafikkulykke er det viktig å ha en erfaren advokat, slik at du får erstatningen du har krav på. Ved trafikkulykke er det viktig å ha en erfaren advokat, slik at du får erstatningen du har krav på.

Våre advokater er dyktige
på krav etter trafikkulykker

Trafikkulykke og advokat

Skal du kreve erstatning etter en trafikkulykke, bør du bruke advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Forsikringsselskapet har sine eksperter som jobber målrettet for å redusere erstatningen din. En uerfaren advokat vil lett la seg lure av selskapets taktikker. Vi anbefaler deg derfor å kontakte en erfaren advokat gjennom Personskadesiden.

Hvorfor bør jeg ha advokat etter trafikkulykke?

Trafikkulykke kan gi et behov for hjelp fra advokat, og da særlig hvis du skal kreve erstatning for det økonomiske tapet som trafikkulykken har gitt deg. Det er en vanskelig prosess å kreve erstatning etter en trafikkulykke, særlig fordi forsikringsselskapet vil forsøke å holde erstatningsutbetalingene så små som mulig.

Selskapet vil forsøke å bagatellisere selve ulykke, og vil forsøke å få det til å se ut som om plagene du sliter med skyldes andre ting enn trafikkulykken. Dette kan det være vanskelig å håndtere hvis man ikke har erfaring med forsikringsselskapene og deres taktikker fra tidligere. Skal du kreve erstatning etter trafikkulykke, bør du derfor bruke advokat som er spesialisert på trafikkulykkesaker og erstatningsrett.

Hva skjer etter en trafikkulykke?

Ved en trafikkulykke, så meldes personskaden til bilenes forsikringsselskap. Det er forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til ulykken som har det erstatningsmessige ansvaret for trafikkulykken. Når du engasjerer en advokat for å hjelpe deg med erstatningskravet, så vil advokaten sørge for å få en bekreftelse på at utgifter til advokat dekkes av forsikringsselskapet, samtidig som saksdokumentene oversendes til advokaten.

Det er viktig å ha en åpen og ærlig dialog med advokaten i saker om erstatning etter trafikkulykke. Det er mye lettere for advokaten å gi en god bistand hvis han eller hun kjenner til alle forhold som er relevante for å kunne fremme krav om erstatning etter trafikkulykke. Videre er det slik at advokaten også må være i stand til å vurdere hva forsikringsselskapet har krav på å få vite for å kunne ta stilling til sitt erstatningsansvar.

Hva kan jeg få i erstatning?

En alvorlig trafikkulykke som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å redusere utbetalingen til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Selve erstatningen er også komplisert å beregne, og du ønsker ikke at du skal gå glipp av noen erstatningsposter. Erstatningen skal beregnes individuelt, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om hva du har krav på. Hvilke erstatningsposter som er aktuelle, kan du lese mer om her. 

Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss