Advokat Kjellands
tips for riktig erstatning
etter trafikkskade

Fem tips til deg som skal kreve erstatning etter en trafikkulykke

Etter ulykke i trafikken er det du som må bevise når og hvordan skaden skjedde. For å få erstatning etter trafikkskade må du vise hvilke skader du ble påført og hvilke tap skadene har forårsaket.

Advokat Anne Grethe Kjelland har mange års erfaring som spesialist på erstatningsoppgjør etter trafikkskadesaker. I denne artikkelen deler hun noen av sine viktigste tips til deg som har blitt skadet i en trafikkulykke.

1. Du må sikre bevis fra ulykkesstedet

Forsikringsselskapet vil ha en interesse i å fremstille ulykken så bagatellmessig som mulig.

I forbindelse med etterfølgende erstatningssak mot forsikringsselskapet, er det derfor viktig å ha sikret god dokumentasjon fra ulykkesstedet. Bilder og eventuelle vitneutsagn som er sikret umiddelbart etter ulykken vil kunne ha stor betydning i ettertid. Både forsikringsselskap og domstolene legger stor vekt på dette. Husk at du ber om navn og kontaktinformasjon til vitner.

Rapporter fra politi, rednings- og helsepersonell vil også være viktig, så punkt en: Du må sikre bevis fra ulykkesstedet.

2. Oppsøk lege umiddelbart for dokumentasjon av personskader

Gå til legen så fort som mulig, helst samme dag som ulykken skjedde. Sørg for at legen får full forståelse og oversikt over alle steder du har vondt etter ulykken, og at dette blir nedtegnet i journalen. Det er også viktig å følge opp legebehandlingen og annen behandling jevnlig, for eksempel hos fysioterapeut, kiropraktor og andre behandlere.

Det er viktig at alle plagene du har blir skrevet ned i journalen din. Selv om du hadde mest vondt i skulderen, er det viktig at du også nevner eventuelle andre steder som er smertefulle etter ulykken. Du skal selvfølgelig ikke overdrive plagene du har, men du skal heller ikke være redd for å si fra om hvordan du faktisk har det. Dersom du er hos legen av andre grunner enn oppfølging etter ulykken, så er det likevel greit at plagene etter ulykken blir tatt opp og journalført som en del av den fortløpende dokumentasjonen.

Husk: oppsøk lege for dokumentasjon av personskade.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat


3. Meld trafikkskaden til forsikringsselskapet

Punkt tre: Meld fra til forsikringsselskapet. Det er mange meldefrister og mange steder som må få melding etter en ulykke. Vi har oversikt over både hvem og hvor, og kan hjelpe deg i denne jungelen. Men hvis det er grunner til at du har oversittet fristen, kan vi vurdere om det er mulig å få saken i gang likevel.

Vi hjelper deg også med å sjekke om du kan ha andre forsikringsdekninger som kan komme til anvendelse, for eksempel ulykkesforsikringer. Ektefelle eller samboers forsikringer kan være aktuelle. Du kan også være dekket gjennom kollektive forsikringer i en organisasjon eller som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Dersom du er ung, kan det være at du er dekket gjennom forsikringer til dine foreldre.

Og det kan være mer enn disse eksemplene. Vi i Advokatfirmaet Robertsen hjelper deg med alt dette.

4. Bruk erfaren advokat som kan vise til gode resultater

For det fjerde, bruk en erfaren advokat som kan vise til gode resultater. Det er en komplisert og vanskelig prosess å kreve erstatning etter trafikkulykke. Alene står du maktesløs mot forsikringsselskapets store ressurser.

Les vår guide om hvordan en trafikkskadesak foregår her.

Det er den som krever erstatning som må bevise at det foreligger et krav. For deg betyr det at du må bevise at du har fått en skade fra ulykken, og at skaden har gitt deg et økonomisk tap.

En spesialisert skadeadvokat vil vite hva du har krav på, og saksgangen videre.

Vår erfaring er at de skadelidte som bruker advokat oppnår langt mer i erstatning enn de som på egenhånd prøver å kreve erstatning.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Du bør derfor bruke advokat som har lang og bred erfaring med å behandle personskade. Vi er vant til å jobbe mot forsikringsselskapene i erstatningsoppgjør etter personskade, og oppnår som regel svært gode resultater.

5. Ikke godta for lave erstatningstilbud

Vårt mål er at den som har fått en personskade skal ha en riktig erstatning. Som forklart i forrige punkt, har vi hjulpet mange med å få mer i erstatning enn hva selskapet først har foreslått.

Forsikringsselskapet vil som regel alltid ha noe å gå på når de kommer med et tilbud til deg. Noen ganger har de veldig mye å gå på, men det er bare advokater med erfaring fra erstatningssaker som kan si noe om hvilke muligheter din sak har. Les mer om vanlige knep forsikringsselskapene kan bruke mot deg her.

Punkt fem: ikke godta et tilbud uten videre. La først en erfaren skadeadvokat vurdere din sak.

* * * * * *

Ved en trafikkskade vil utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden - dvs i rimelig og nødvendig utstrekning. Det innebærer at avregningene for den bistanden som gis vil bli sendt til forsikringsselskapet for betaling derfra.

Advokaten din plikter å informere deg om hvordan salær avregnes og hvilken risiko du har for å måtte betale for bistanden som gis. Vår erfaring er at gevinsten du får ved å bruke en erfaren advokat langt overstiger den kostnaden som advokatbistanden eventuelt medfører for deg.

Les mer om hvordan vi kan bistå i saker om trafikkskader her.

Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss