Skal du kreve erstatning etter personskade?

Betydelig personskade

En varig og betydelig personskade vil kunne gir krav på ménerstatning i tillegg til de ordinære erstatningspostene. Våre advokater kan hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

Betydelig personskade kan gi krav på erstatning. Erstatning ved betydelig personskade kan eksempelvis kreves i form av trafikkskadeerstatning etter yrkesskadeerstatning, hvis de aktuelle ulykkene er henholdsvis trafikkulykke eller arbeidsulykke. Hvis personskaden er varig i tillegg til å være betydelig, så vil du ha krav på ménerstatning i tillegg til de vanlige erstatningspostene. Skal du kreve erstatning etter betydelig personskade, bør du bruke advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

Ménerstatning er en erstatning som er ment å kompensere for tapt livskvalitet, og utbetales bare ved betydelig personskade. Betydelig personskade menes i den sammenheng en personskade som har gitt en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15% eller mer. Invaliditetsgraden fastsettes i en spesialisterklæring, hvor skaden din vurderes opp mot invalidetabellen av en uavhengig spesialist.

Skal du kreve erstatning etter betydelig personskade, så lønner det seg å bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Dette er fordi personskadesaker ofte reiser kompliserte spørsmål om årsakssammenheng, og advokaten må ha oppdatert kunnskap om rettspraksis for å kunne håndtere dette korrekt. Forsikringsselskapene har sine eksperter som jobber med personskadesaker hver eneste dag, og det er ikke noen grunn til at du ikke skal ha en spesialisert advokat til å bistå deg med din sak.

Utgiftene til advokat etter trafikkskade eller yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du kan også få dekning gjennom din rettshjelpsforsikring der det oppstår tvist mellom deg og skadevolder.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med personskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss