Skal du innhente
spesialisterklæring
etter personskade?

Spesialisterklæring i personskadesaker

Hvis du har vært utsatt for en ulykke og skal kreve erstatning, vil forsikringsselskapene – og også ofte NAV – innhente en spesialisterklæring i saken.

Spesialisterklæringen er ofte avgjørende for hva du kan kreve i erstatning etter ulykken, og valget av spesialist er dermed av stor betydning for din erstatningssak. I denne artikkelen forteller vi deg litt om hva en spesialisterklæring er, og om hvorfor valg av spesialist er så viktig.

Hva er en spesialisterklæring?

En spesialisterklæring er en erklæring som skrives av en lege som er spesialisert innenfor den skadetypen som du er påført. Legen vil gjennomgå alle de medisinske dokumentene i saken din, og innkalle deg til en konsultasjon. Under konsultasjonen vil legen snakke nærmere med deg om ulykken og dine plager, og vedkommende vil også foreta en undersøkelse av deg, dersom det er nødvendig. Etter dette vil legen skrive en erklæring som konkluderer med om det er sannsynliggjort at det er ulykken som har påført deg skaden, og om hvilken betydning skaden har for din funksjonsevne. Legen vil også redegjøre for hvor skaden din skal plasseres på invaliditetstabellen, og det har betydning for hva du kan kreve i menerstatning.

Hvorfor er valg av spesialist så viktig?

Ettersom spesialisterklæringen er så avgjørende for erstatningssaken, er det viktig at spesialisten som benyttes er nøye, samvittighetsfull og grundig, og skriver gode erklæringer. Vår erfaring er at enkelte spesialister nesten aldri konkluderer med at en skade er kommet til ved en ulykke som forsikringsselskapet har ansvaret for. Konkluderer spesialisten med at det ikke foreligger årsakssammenheng, vil det være mindre sannsynlig at du mottar erstatning fra forsikringsselskapet. Da må du ta saken til Finansklagenemnda eller domstolene for at det skal være en mulighet for å vinne frem.

Du kan lese mer om erstatning ved personskade her.

En erfaren advokat innenfor personskadefeltet vil kunne rådgi vedrørende hvilke spesialister som bør benyttes og ikke, og sammen med selskapet forsøke å komme til enighet om hvilken spesialist som får oppdraget. Vi anbefaler å ta kontakt med advokat, dersom det skal utarbeides spesialisterklæring i saken din.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss