Lurer du på om du har en sak?

Trafikkulykker og uoppmerksomme sjåfører

Mange trafikkulykker forårsakes av uoppmerksomme førere, og kan føre til store erstatningsoppgjør. En undersøkelse viser at bilførere på motorveier var uoppmerksomme i 24 % av kjøretiden.

Undersøkelsen er gjort av Transportøkonomisk institutt, på oppdrag fra Statens vegvesen. Observasjonene viste at 14% av bilførerne holdt på med andre aktiviteter i tillegg til å kjøre bilen. Mange valgte å bruke en håndholdt mobiltelefon til teksting eller ringing, men også håndtering av musikkanlegg, fokus og blikkontakt på passasjerer og spising og drikking var aktiviteter bilførere drev med samtidig som de kjørte bil.

– Å drive med ting som gjør at vi fjerner blikket fra veien, selv bare i noen sekunder, innebærer en dødsrisiko. Det gjelder både på motorvei der farten er høy, men i enda større grad på smale tofeltsveier der risiko for møteulykker og utforkjøringer, er høyest, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk på deres nettsider.

I advokatfirmaet Robertsen har man siden 1987 hjulpet flere tusen trafikkskaddeerstatning etter trafikkulykker. Der er også advokat Thorsteinn Skansbo urolig over de høye tallene på distraherte sjåfører.  – I mange av våre trafikkskadesaker, ser vi at ulykken nettopp er forårsaket av at en bilist har oppmerksomheten sin andre steder enn på veien og trafikken. Da kommer ofte ulykkene og personskadene, forteller advokaten. 

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss