Vi hjelper deg få erstatning etter trafikkskade

Trafikkskade og erstatning

Har du fått en trafikkskade, kan du kreve erstatning for flere ulike erstatningsposter.

Trafikkskade kan gi erstatning, og det gjelder for alle typer trafikkulykker, slik som bilulykke, bussulykke eller motorsykkel-/MC-ulykke. Får du en slik trafikkskade, vil kravet om erstatning være regulert gjennom bilansvarsloven. Her kommer det fram at skader som bil gjør skal erstattes av det forsikringsselskapet som bilen er forsikret i. 

Skal du kreve erstatning etter trafikkskade, bør du tidlig engasjere advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

Les her om hva våre klienter har fått i erstatning.

Erstatning for trafikkskade skal sette den skadelidte i den samme økonomiske situasjonen som om ulykken ikke hadde skjedd. Erstatningen dekker dermed utgifter du har hatt eller kommer til å få, samt også inntektstap - både påført og fremtidig. I tillegg til dette kan du få dekket tapt evne til arbeid i hjemmet, og enkelte andre erstatningposter som eksempelvis ménerstatning

Ménerstatningen er en ikke-økonomisk tapspost som skal dekke tapt livskvalitet, og som utmåles ved hjelp av invaliditetstabellen.

Hvis du skal kreve erstatning etter trafikkskade, bør du engasjere advokat med erfaring innenfor trafikkskaderett til å jobbe med erstatningssaken din. Dette vil sikre deg at du ikke blir lurt av forsikringsselskapet til å ta imot et tilbud som ligger langt under hva du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Kontakt oss