Hva er ménerstatning

Ménerstatning er en litt spesiell erstatningspost ved personskade. Den er nemlig ikke ment å dekke opp for et konkret økonomisk tap, men er en erstatning som dekker den tapte livskvalitet som personskaden gir deg. Dette kommer i tillegg til den erstatning du måtte få for andre erstatningsposter. Hvis du vurderer å kreve ménerstatning etter en trafikkulykke, arbeidsulykke eller sykehustabbe, bør du engasjere advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

Ménerstatning kan kreves dersom skaden din er det som loven beskriver som "varig og betydelig". Dette forstås i praksis slik at det må foreligge en varig medisinsk invaliditet på 15% eller mer. Varig medisinsk invaliditet fastsettes spesialisterklæring, som sammenligner personskaden opp mot en egen tabell som heter invalidetabellen.

At det stilles et relativt firkantet kvalifikasjonskrav for å få ménerstatning kan oppleves som urimelig - i alle fall for dem som har fått livskvaliteten redusert på grunn av en personskade, men hvor personskaden ikke nok til å komme opp i en invaliditetsgrad på 15% eller mer. For vurderingen her er det svært viktig å velge riktig spesialist, så du ikke blir utsatt for en lege som ønsker å bagatellisere skaden din for å sikre seg selv nye oppdrag fra forsikringsselskapene. Derfor er det viktig å bruke en advokat som vet hvilke leger du må holde deg langt unna.

Utgiftene til advokat ved trafikkskade og yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss