Vi hjelper deg få Trafikkskadeerstatning

Trafikkskadeerstatning

Trafikkskadeerstatning kreves av forsikringsselskapet til bilen som var ansvarlig for ulykken. Det kan være vanskelig å vite hva du har krav på i erstatning, og detkan derfor være lurt å søke hjelp hos en erfaren advokat. Her kan du lese litt om hva som skal til for å få trafikkskadeerstatning. Hvis det er noe du lurer på etter å ha lest dette, er det bare å ta kontakt. 

Trafikkskadeerstatning kan kreves hvis du blir utsatt for en trafikkulykke. Hensikten er at trafikkskadeerstatningen skal sette deg i samme økonomiske situasjon som om du ikke hadde pådratt deg noen trafikkskade overhodet. Dels vil en trafikkskadeerstatning dekke tap du allerede har opplevd som følge av trafikkulykken, og dels vil trafikkskadeerstatningen dekke tap du kommer til å få i tiden som kommer. Skal du kreve trafikkskadeerstatning, bør du bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Derfor anbefaler vi at du kontakter advokat via Personskadesiden.no

Hvordan beregnes trafikkskadeerstatning?

Man skal beregne trafikkskadeerstatning individuelt, og det innebærer at det er ditt konkrete tap som skal være gjenstand for erstatning. Det er dermed ikke så sentralt å se hen til hva andre personer har fått i trafikkskadeerstatning etter trafikkulykke, ettersom forskjellige personer vil bli påvirket forskjellig økonomisk av ellers like skader. For erstatningsposter som ménerstatning og oppreisning kan man imidlertid se hen til hva andre sammenlignbare skader har medført av erstatning.

Du kan kreve trafikkskadeerstatning etter mange forskjellige typer trafikkulykker:

Bør jeg ha advokat når jeg krever trafikkskadeerstatning?

Jo større trafikkskadeerstatningen ser ut til å bli, jo vanskeligere vil forsikringsselskapene ofte være å forholde seg til i forhold til erstatningsutbetalinger. Du vet heller aldri når forsikringsselskapet prøver å lure deg i forhold til hvordan erstatningen er beregnet. For å sikre deg et riktig erstatningsoppgjør bør du derfor la deg representerer av advokat.

Utgiftene til advokat i en sak om trafikkskadeerstatning dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss