Vi hjelper deg få riktig trafikkskadeerstatning

Prosessen for en trafikkskadeerstatning

Det kan være en omstendelig prosess å kreve trafikkskadeerstatning.

Trafikkskadeerstatning er aktuelt hvis du blir utsatt for en trafikkulykke og får et økonomisk tap. Hensikten er at trafikkskadeerstatningen skal sette deg i samme økonomiske situasjon som om ulykken ikke hadde skjedd. Hvis du skal kreve trafikkskadeerstatning, bør du kontakte en advokat som har erfaring med trafikkskade- og personskaderett.

Et krav om trafikkskadeerstatning skal beregnes individuelt, og din advokat må derfor sette seg grundig inn i både din økonomiske situasjon før ulykken og i hvordan den er etter at ulykken har inntruffet. På bakgrunn av disse opplysningene kan advokaten så beregne ditt konkrete krav om trafikkskadeerstatning. Det er dermed ikke så sentralt å se hen til hva andre personer har fått i trafikkskadeerstatning etter trafikkulykke, ettersom forskjellige personer vil bli påvirket forskjellig økonomisk av ellers like skader.

Som regel vil man ikke den første tiden vite nok om hvordan skadene dine vil påvirke deg fremover til at man kan beregne et samlet krav om trafikkskadeerstatning. I denne fasen plikter forsikringsselskapet å betale deg á konto trafikkskadeerstatning underveis, slik at du ikke skal lide økonomisk mens saken utredes og skadene dine avklares. Som regel vil imidlertid selskapet ikke dekke dette tapet ditt fullt ut, slik at du likevel får en redusert økonomi i påvente av endelig utbetaling av trafikkskadeerstatningen.

Jo større trafikkskadeerstatningen ser ut til å bli, jo vanskeligere vil forsikringsselskapene ofte være å forholde seg til i forhold til erstatningsutbetalinger. Du vet heller aldri når forsikringsselskapet prøver å lure deg i forhold til hvordan erstatningen er beregnet. For å sikre deg et riktig erstatningsoppgjør bør du derfor la deg representerer av advokat som er godt vant til å jobbe med krav om trafikkskadeerstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss