Advokat Anne Grethe Kjelland hjalp kvinnen som ble påkjørt i fotgjengerfeltet få erstatning. Advokat Anne Grethe Kjelland hjalp kvinnen som ble påkjørt i fotgjengerfeltet få erstatning.

Lurer du på om du har en sak?

Påkjørt i fotgjengerfelt:
Fra avslag til full erstatning

Kvinne ble påkjørt i et fotgjengerfelt. Forsikringsselskapet ønsket ikke å gi henne noen erstatning. Da engasjerte kvinnen advokat Anne Grethe Kjelland, som tok opp dialogen med forsikringsselskapet.

Kvinnen ble påkjørt i fotgjengerfelt da hun skulle krysse veien. Påkjørselen ga henne en skade i skulderen. Hun ble undersøke av en spesialist, som vurderte den varig medisinske invaliditeten til 5 %. Den lave invaliditeten ga ikke grunnlag for menerstatning og forsikringsselskapet mente at den heller ikke ville medføre inntektstap

Smertene var imidlertid så sterke at kvinnen hadde problemer med nattesøvn og fungerte ikke som tidligere. Hun glemte ting og hadde store konsentrasjonsproblemer. Derfor kunne hun ikke jobbe som tidligere, og hun kunne derfor ikke slå seg til ro med selskapets avslag.

Engasjerte Advokatfirmaet Robertsen

Kvinnen engasjerte advokat Anne Grethe Kjelland i Advokatfirmaet Robertsen. Hun sørget for at kvinnen ba fastlegen henvise henne til nevropsykolog og nevrolog for å ny vurdering av hvilke skader hun hadde fått. Det viste seg at påkjørselen i fotgjengerfeltet ikke bare hadde gitt henne kognitiv svikt grunnet smertene, men også at smertene skyldes en alvorlig nerveskade. 

Da advokat Kjelland fremla dette for forsikringsselskapet, snudde saken og etter flere intense forhandlingsrunder ble kvinnen til slutt tilkjent erstatning med kr 4 850 000.

Trenger du bistand i din sak? En dyktig advokat kan være helt utslagsgivende for hva du oppnår i erstatning. 

Kontakt våre advokater idag for en vurdering av hva som kan gjøres for deg. Vi har lang erfaring med å jobbe opp mot forsikringsselskapene, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.  

Kontakt oss