Forsikringsselskapet krevde avkorting i erstatningen, men fikk ikke medhold av Finansklagenemndas sekretariat.Forsikringsselskapet krevde avkorting i erstatningen, men fikk ikke medhold av Finansklagenemndas sekretariat.

Har selskapet krevd avkorting i din sak?

Vant krav om avkorting

Mann ble skadet da han mekket bil på fritiden. Forsikringsselskapet mente erstatningen måtte avkortes på grunn av mannens medvirkning til skaden, men fikk ikke medhold om avkorting i Finansklagenemnda.

Mannen reparerte svigerfars bil da den løsnet fra festet og falt ned på ham. Forsikringsselskapet mente at mannen burde ha sikret bilen bedre, og anførte at erstatningen derfor måtte reduseres (avkortes). 

Mannen engasjerte advokat Thorsteinn J. Skansbo, som reagerte på at selskapet hadde ventet i over to år etter at skaden ble meldt før de anførte at erstatningen skulle avkortes. På vegne av mannen, bragte han spørsmålet om avkorting til Finansklagenemnda, som i sekretariatet ga mannen medhold i at selskapet hadde ventet for lenge med å anføre avkorting. Selskapet kunne derfor ikke lenger redusere mannens erstatning, selv om sekretariatet mente at selskapet kunne ha gjort det om de bare hadde anført dette tidligere.

Forsikringsselskapet må nå vurdere om de skal kreve at spørsmålet bringes inn for Finansklagenemnda, eller om de vil akseptere resultatet.

Har forsikringsselskapet krevd avkorting i din sak? Kontakt våre advokater for en vurdering av hva som kan gjøres for deg. Vi har lang erfaring med å jobbe opp mot forsikringsselskapene. 

Kontakt oss