Advokatfullmektig Ida Holte hjalp kvinnen få nesten 2.3 millioner i erstatning for yrkessykdommen.Advokatfullmektig Ida Holte hjalp kvinnen få nesten 2.3 millioner i erstatning for yrkessykdommen.

Lurer du på om du har en sak?

Fra avslag til 2,2 millioner kroner i erstatning

Kvinne hadde en sjelden yrkessykdom som var godkjent av NAV. Likevel nektet forsikringsselskapet å betale kvinnen erstatning. Da gikk kvinnen til Advokatfirmaet Robertsen, og fikk hjelp av advokatfullmektig Ida Holte.

Kvinnen krevde erstatning som følge av yrkessykdom. Hun hadde allerede fått en positiv spesialisterklæring fra NAV, som konkluderte med at det var en  sammenheng mellom arbeidet og sykdommen. NAV hadde også innvilget kvinnen full uføretrygd, og hadde konkludert med at hele uførheten skyldtes godkjent yrkessykdom. 

Til tross for dette avviste selskapet avviste både å komme med foreløpige utbetalinger og å komme med noe erstatningstilbud i saken. Ved hjelp av advokatfullmektig Ida Holte, tok kvinnen ut stevning for domstolene med krav om at kvinnen fikk erstatningen hun hadde krav på. 

I forkant av at saken kom opp for retten, ble det innhentet en sakkyndig erklæring fra en sakkyndig oppnevnt av tingretten, som også konkluderte med at det forelå årsakssammenheng. I forhandlinger som fulgte med selskapet, ble det så inngått forlik hvor kvinnen fikk 2.266.000,- i erstatning.

Skal du kreve erstatning etter en personskade eller yrkessykdom, lønner det seg å bruke spesialiserte advokater. Hos oss får du kontakt med advokater som har lang erfaring med forsikrings- og erstatningsrett. 

Hør med oss idag: Enkelt, greit og helt uforpliktende. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. 

Kontakt oss