Det er viktig å velge riktig spesialist når det skal lages spesialisterklæring.Det er viktig å velge riktig spesialist når det skal lages spesialisterklæring.

Spesialisterklæring
Erstatning etter personskade

Spesialisterklæring ved personskade

Spesialisterklæringen er ofte avgjørende for hva du kan kreve i erstatning. Valget av spesialist er dermed helt kritisk for din erstatningssak, og det er viktig at du får skaden din vurdert av en spesialist som er objektiv. Mange spesialister tjener gode penger på å skrive erklæringer som frifinner forsikringsselskapene for ansvar, og disse må du styre unna. Våre advokater hjelper deg med dette valget.

Spesialisterklæring er nødvendig ved alvorlige personskadesaker, og alle som skal kreve erstatning etter personskade vil oppleve at forsikringsselskapet vil innhente en spesialisterklæring i saken. Spesialisterklæringen vil som regel være helt avgjørende for hvilket erstatningsoppgjør du vil få fra forsikringsselskapet. Du bør derfor engasjere advokat som kan hjelpe deg i erstatningssaken, og som vet hvilke spesialister du ikke skal bruke i erstatningssaken din.

Ved trafikkskader og yrkesskader er det vanlig at forsikringsselskapet og skadelidtes advokat samarbeider med å finne en spesialist som kan lage spesialisterklæring. Dette kan ofte ta tid, både i forhold til å finne en spesialist begge parter kan akseptere, og som har tid til å påta seg oppdraget.

Hvordan finner du riktig spesialist?

Ettersom spesialisterklæringen er så avgjørende for erstatningssaken, så er det viktig at du i denne fasen bruker en advokat som vet hvilke spesialister du ikke skal bruke i saken din. Enkelte spesialister konkluderer nesten aldri med at en skade er kommet til ved en ulykke som forsikringsselskapet har ansvaret for. Lege-etisk er det svært betenkelig at noen spesialister velger side på en slik måte, men det er en realitet som du som skadelidt må forholde deg til. En erfaren advokat på personskade vil kjenne til disse legene.

Spesialisterklæringen vil være en vurdering av hvilke skader du har fått etter ulykken du ble utsatt for. Erklæringen vil vurdere årsakssammenhengen mellom ulykken og plagene dine, samt også omfanget av skadene dine. Særlig er årsakssammenghengsvurderingen ved nakkeslengskader (whiplash) er mer komplisert enn ved eksempelvis bruddskader, og her må du være veldig bevisst på hvordan du forholder deg overfor leger og forsikringsselskap.

Når spesialisterklæringen foreligger, har partene som regel det de trenger for å kunne foreta den nærmere erstatningsberegningen i saken din. Det er dermed først når spesialisterklæringen er innhentet at en personskadesak er moden for sluttoppgjør.

Har du en personskade etter trafikkulykke eller arbeidsulykke, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. En advokat som jobber mye med personskade vet hva som skal til for at du skal få en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. Du bør derfor kontakte advokat idag hvis det skal innhentes spesialisterklæring i din sak.

Kontakt oss