Det kan lønne seg å høre med en spesialisert advokat tidlig hvis du skal søke erstatning etter en personskade.Det kan lønne seg å høre med en spesialisert advokat tidlig hvis du skal søke erstatning etter en personskade.

Personskade:
Få råd fra advokat tidlig

Oppsøk advokat tidlig ved personskade

Hvis du får en personskade, gir forsikringsselskapet masse informasjon om hva du har krav på. Likevel kan det være lurt å søke råd fra advokat på et tidlig stadium.

Det første møtet med forsikringsselskapet er som regel på telefonen, når du melder ifra om at det har skjedd en skade. Ofte vil saksbehandleren du snakker med gi deg en del informasjon muntlig om hvordan prosessen er og hva du har krav på. Dette vil i hovedtrekk være nyttig og god informasjon, men det kan likevel være lurt å innhente informasjon også fra andre enn selskapet.

Det er viktig å være klar over at selv om saksbehandleren ikke aktivt eller bevisst vil føre deg bak lyset, så vil forsikringsselskapet fortelle deg hva du har krav på – slik selskapet ser det. Forsikringsselskapene vil alltid forsøke å spare penger der det kan være tvil om du har krav på noe eller ikke, og derfor skal du ikke slå deg til ro med informasjonen du får fra dem. I alle fall ikke hvis det er snakk om større pengesummer.

Det kan også være utfordringer i saken din som du ikke er klar over, men som en erfaren advokat vil kunne se raskt. Ved å finne disse utfordringene tidlig, kan du forebygge dem slik at de ikke ødelegger erstatningssaken din.

Vi anbefaler derfor at du kontakter en spesialisert advokat så tidlig som mulig, og får mer balansert informasjon om hva du har krav på, hva du bør gi opp å kreve og hva du kan forsøke å forhandle videre på. Ved trafikk- og yrkesskadesaker, vil forsikringsselskapet dekke utgifter til advokat, og rådene du får vil være avgjørende for hva du til slutt får i erstatning.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss