Lurer du på om du har en sak?

Yrkesskader rammer særlig innvandrere i håndverksyrker

Innvandrere i håndverksyrker utsettes for mer risiko og skades oftere enn norske håndverkere. Innvandrere i håndverksyrker har en forekomst av yrkesskader som er rundt fire ganger så høy som blant norske arbeidstakere, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). De fleste håndverkerne i undersøkelsen jobber innen bygg- og anleggsnæringen.

Ifølge den ferske rapporten er de i større grad utsatt for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser eller damp på jobb – og de melder også om flere helseplager. 

– Rapporten viser at håndverkere som er innvandrere er mer utsatt for risiko enn norske. Arbeidsgivere og de som leier inn innvandrere eller utenlandske arbeidstakere, må bli bedre til å forebygge og redusere risiko for denne gruppen. Og dersom noen settes til tungt og ensidig arbeid eller tunge løft fordi det er billigst, er det i praksis sosial dumping, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. 

Våre tips til deg som skal kreve erstatning etter yrkesskade 

Arbeidsgiver plikter å melde fra til Arbeidstilsynet og politi når det skjer en ulykke på arbeidsplassen, hvor arbeidstaker omkommer eller får alvorlig personskade. Det er svært viktig at arbeidsulykken meldes til både NAV og til arbeidsgivers forsikringsselskap så snart som mulig etter at ulykken har skjedd. Hvis det går over et år fra ulykken og til den blir meldt til NAV, så stilles det andre og langt strengere krav til bevis enn ellers. 

Bygg- og anlegg er blant næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker. De yngre rammes oftere av mindre alvorlige skader, mens dødsfall i forbindelse med arbeidsulykke skjer hyppigst blant noe eldre arbeidstakere. Det er ofte flere årsaker til at ulykker skjer, og det er nødvendig å kombinere tiltak på flere nivå for å forebygge ulykker, ifølge Arbeidstilsynet.  

Hva innebærer det å få godkjent yrkesskade? 

Hva skjer om jeg kontakter advokat ved yrkesskade? 

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale med advokat hos oss er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Det er vår erfaring at skadelidte som engasjerer advokat hos oss får et langt bedre resultat og høyere erstatning enn hvis du prøver å stå alene i saken. Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. 

Fordi arbeidsgiver har egen yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine, så vil ikke et krav om yrkesskadeerstatning påvirke arbeidsgiveren økonomisk på noe vis. Det er forsikringsselskapet som skal betale erstatningen. Ved alvorlige yrkesskader, og der det kan virke som om erstatningskravet kan bli høyt, vil forsikringsselskapet ofte være vanskelig å forholde seg til. Det kan da være nødvendig med bistand fra advokat som kan hjelpe deg få den yrkesskadeerstatningen du har krav på. 

Har du fått en yrkesskade, bør du bruke en advokat som har erfaring med personskade og erstatning. Advokatfirmaet Robertsen har over 30 års erfaring med yrkesskadesaker og er spesialisert innen personskade- og erstatningsrett. Ta kontakt med våre advokater i dag enkelt, uforpliktende og greit. Du kan også ringe oss på tlf. 05789 eller 22 12 24 80.

Kontakt oss