Arbeidsulykker og sikkerhet er i fokus når Arbeidstilsynet aksjonerer på byggeplassene.Arbeidsulykker og sikkerhet er i fokus når Arbeidstilsynet aksjonerer på byggeplassene.

Lurer du på om du har en sak?

Bøtelegging skal forhindre arbeidsulykker på byggeplassene

Arbeidsulykker er noe vi helst vil unngå at skjer. Arbeidstilsynet aksjonerer derfor gjerne på byggeplasser hvor de er tipset om at det foregår farefullt arbeid, og risikoen for arbeidsulykker er stor. I våres aksjonerte de på 500 arbeidsplasser, og nesten halvparten fikk arbeidet stanset. Denne uken er inspektørene ute på tilsyn igjen.

For å hindre arbeidsulykker, gir Arbeidstilsynet bøter i form av overtredelsesgebyr til stadig flere. Tilsynet varsler at de slår spesielt hardt ned på usikret arbeid i høyden og manglende HMS-kort.

Farlig arbeid i høyden og påfølgende personskade, er et gjentakende problem Arbeidstilsynets inspektører møter på norske byggeplasser. Nå pågår en ny storaksjon på byggeplasser rundt i landet. I mai dro Arbeidstilsynet på tilsyn på byggeplasser som de hadde blitt tipset om. Resultatene fra aksjonen representerer derfor ikke nødvendigvis snittet i byggebransjen.

Arbeidstilsynet fokuserer på få ned antall fallulykker, samt å redusere antall skader på medarbeidernes fingre og hender.

Hittil i år har virksomheter blitt bøtelagt med i alt 12,5 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden, som usikret arbeid i høyden og feil og mangler på stillas. Det høyeste gebyret var på 300 000 kroner, opplyser Arbeidstilsynet.
Høstens aksjon startet i forrige uke.

– Vi er spente på hvor mange byggeplasser som må stanses denne gangen, sier Anne Sørum nasjonal koordinator for bygg og anlegg i Arbeidstilsynet til Byggmesteren.

Mange arbeidsulykker innenfor bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anlegg er blant de næringene med flest rapporterte arbeidsulykker og dødsulykker, og Arbeidstilsynet er klar for å bøtelegge dem de ser utsetter arbeidstakerne for helsefare.

– Noen mener det er mye å få 50 000 kroner og mer i forelegg for at skjerm og spaltekniv er tatt av ei sag. Det er jo så fort gjort å ta dem av. Men om vi ser på hvilke konsekvenser det kan få med avkappete fingre, er det ikke mye, sier Sørum.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har fått en yrkesskade?

Arbeidsgiver skal forhindre arbeidsulykker 

Det overordnende ansvaret for å sørge for at arbeidsmiljøregelverket blir fulgt ligger hos arbeidsgiver. Det betyr at virksomhetene ikke slipper unna ansvar selv om arbeidstakeren handler i strid med instruks fra arbeidsgiver.

- Vi ser ofte at arbeidsgiver skylder på at arbeidstakerne ikke følger de retningslinjer som arbeidsgiver har. Dette er ikke en god nok unnskyldning. Arbeidsgiver har ansvar, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Tilsynet mener at virksomheten i de fleste tilfeller burde ha forutsett og dermed forhindret brudd ved for eksempel arbeid i høyden.

Hva kan jeg kreve i erstatning etter arbeidsulykke?

Det kan virksomhetene gjøre ved å gjennomføre tilstrekkelig med kontroller. Ved risikofylt arbeid som arbeid i høyden, stiller Arbeidstilsynet strenge krav til arbeidsgivers HMS-arbeid. Det stilles også strenge krav til at arbeidsgiver kontrollerer at rutinene følges.

Har du fått en yrkesskade, bør du bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Det er vanskelig og frustrerende å måtte sloss mot forsikringsselskapet alene, og en sak om erstatning etter personskade kan innebære en langvarig prosess hvor du ender opp med å bli lurt av selskapets taktikker.

Vi oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter, og har erfaringen du trenger for å få et riktig erstatningsoppgjør i din sak. Ta derfor kontakt med våre advokater i dag enkelt, uforpliktende og greit. Du kan også ringe oss på tlf. 05789 eller 22122480. 

Kontakt oss