Det er mange ulykker med elsparkesyklerDet er mange ulykker med elsparkesykler

Vil ha innstramminger etter
ulykker med elsparkesykler

Varsler strengere regler for bruk av elsparkesykler

(VG:) De mange ulykkene med elsparkesykler gjør at regjeringen varsler strengere regler. Elsparkesykler har gitt mange alvorlige personskader og betydelige erstatningskrav.

Etter gjeldende regler, er det trafikkreglene for syklister som gjelder også for elsparkesykler. Men dette ønsker regjeringen å gjøre noe med for å få bukt med skadene.

Blant innstrammingene som regjeringen vurderer, er promillegrense, påbud om hjelp for barn under 15 år og forbud mot å kjøre på fortau. – Vi har kommet med reguleringer tidligere, og nå vil vi innføre ytterligere nasjonale regler. Grunnen til det er at ulykkestallene på elsparkesykkel er veldig høye. Det er mange som får alvorlige skader, og vi har hatt tre dødsfall knyttet til elsparkesykkel-bruk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til VG.

Betydelige erstatningskrav

De mange ulykkene har gitt alvorlige personskader og betydelige erstatningskrav, i følge advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen. - Vi får mange henvendelser fra personer som enten selv har kjørt elsparkesykkel og skadet seg, eller som har blitt påkjørt av en elsparkesykkel og blitt påført en skade, forteller advokaten. 

"Mange tar ikke høyde for hvilken fare en elsparkesykkel kan utgjøre når man ikke har noen beskyttelse"

Advokat Thorsteinn J. Skansbo

Avhengig av hvor alvorlig skaden er, så kan en ulykke gir betydelige krav om erstatning. Utgangspunktet er at den som blir skadet skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. Reglene for erstatning er vanskelige å forholde seg til, og gir kompliserte beregninger. Derfor anbefaler vi at du som har et erstatningskrav etter en skade tar kontakt med advokat så raskt som mulig slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Bruk spesialisert advokat

Gjennom Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. 

Våre advokater kan hjelpe deg med å

  • vurdere hvilke regler som gjelder i din sak
  • vurdere hvilke forsikringsdekninger du er dekket av
  • beregne og presentere erstatningskravet ditt
  • kontrollere og vurdere eventuelle erstatningstilbud
  • bistå i forhandlinger om erstatningskrav

Kontakt våre advokater idag for en uforpliktende samtale og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss