Lurer du på om du har en sak?

Sykkelulykke: Hva bør du vite?

Risikoen for sykkelulykker øker når det er mange syklister på veiene, og kan gi krav på erstatning. Hvilket ansvar har du som syklist, og hva bør man passe på? Våre advokater gir deg svarene i denne artikkelen.

I de siste årene økte sykkelandelen av alle reiser i Oslo betydelig – og det er store sesongvariasjoner, viser den nasjonale reisevaneundersøkelsen: 30 ganger så mange som sykler i august som i februar, skriver Aftenposten.

- Det er viktig å vite hvilke plikter man har som syklist, så vel som hvilke rettigheter man har om uhellet er ute. Man kan bli erstatningsansvarlig dersom man opptrår uaktsomt, eller at kan klandres for hendelsen. I tillegg bør man sørge for en reise- og/eller ulykkesforsikring som kan dekke skade på deg selv – uansett om du sykler eller går, sier advokat Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen, som har lang erfaring innen trafikkskadesaker.  

Hva kan jeg få i erstatning ved sykkelulykke?

Advokat Thesen har også hatt saker hvor syklister har vært til fare for andre i trafikken.

- Det gjennomgående er at syklister prøver å kjøre forbi fotgjengere uten å senke farten, og heller ikke bruker ringeklokken for å varsle at de kommer, forteller han. 

Ulykker på sykkel er dessverre vanlig - her er advokatens oversikt over syklisters plikter og rettigheter:

Syklister kan bli skadet selv eller skade andre mennesker eller gjenstander, som biler for eksempel. Dette kan medføre økonomisk tap for syklisten selv eller man kan bli erstatningsansvarlig for skade på andre personer og/eller deres eiendeler (f.eks. biler, klær eller andres sykler).

Lovteksten som gjelder sykling finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk i Trafikkreglene. En sykkel er definert som et kjøretøy; derfor skal du i all hovedsak følge samme regler som andre kjørende. Særskilte bestemmelser for syklister finner du forresten i §18 i forskriften.

Hva kan skje for en uheldig syklist?

- Syklister kan bli skadet selv eller skade andre mennesker eller gjenstander som f.eks. biler.

Dette kan medføre økonomisk tap for syklisten selv eller man kan bli erstatningsansvarlig for skade på andre personer og/eller deres eiendeler (f.eks. biler, klær eller andres sykler).

Hva bør man gjøre når ulykken er ute?

Det er da viktig at man dokumentere sine skader, vitner, andre ting. Man kan gjerne skilles ut tre hovedtyper av ulykker som man kan oppleve som syklist.

 • Det ene er skade på seg selv,
 • det andre er at man skader andre
 • det tredje er at man blir vitne til at andre i trafikken blir skadet.


Uansett type ulykke, er det viktig å sikre bevis:

 1. Hvis man er skyld i en hendelse i trafikken, må man undersøke om noen/noe er skadet.
 2. Dersom ambulanse eller politi er på vei, bør man forsøke å holde vitner og skadevolderen igjen til disse ankommer ulykkesstedet.
 3. Man bør ikke la skadevolderen dra fra ulykkesstedet før man er sikker på identiteten. Få gjerne en skriftlig bekreftelse på at personen erkjenner ansvar for eventuelle skader.
 4. Noter gjerne navn og telefonnummer til vitner, og ta bilder av skadelidte og skadestedet.

Hva bør syklisten selv passe på?

 • For det første er det viktig å være kjent med de plikter man har som syklist. Man er pålagt å holde god avstand når man kjører forbi gående i gangfelt, gangvei og fortau.
 • I tillegg er man lovpålagt å kjøre forbi gående i tilnærmet gangfart. Dette tror jeg få syklister er klar over.
 • Overtredelse av disse pliktene kan medføre erstatningsansvar og straff.
 • Når man ferdes ute i trafikken – enten på sykkel, til fots, med barn eller hund, så bør man ha hus- eller innboforsikring. I den er det innbakt en ansvarsforsikring som kan benyttes om du blir erstatningsansvarlig for en skade.

Erstatningen kan bli redusert ved uaktsomhet

Hvis man blir skadet som syklist, og det viser seg at man har opptrådt uaktsomt, eller f.eks. blitt påkjørt fordi man ikke har de påbudte reflekser (rød bak, og hvite/oransje på pedalene) og lys i mørke (både foran og bak), kan man risikere at erstatningen blir redusert. 

Straffbart å rømme fra ulykkesstedet

Dessverre er det en del saker der syklistene forsvinner fra ulykkesstedet. Dette kan være straffbart og gi inntil 3 års fengsel.

Følg trafikkreglene

Alle syklister bør lese forskriften som regulerer kravene til syklenes utstyr - både for å unngå ulykker og for at erstatning ved ulykke ikke skal reduseres. I trafikkreglene der det – i tillegg til de generelle trafikkreglene som alle må følge. Trygg Trafikk har også en god oversikt – les den her.

Et viktig punkt er at sykkelen må tilfredsstille krav til utstyr. Du må huske å ha lys på sykkelen i mørket. Siden sykkelen er et kjøretøy, er det også forbudt å sykle i ruspåvirket tilstand.

- Det er også særlige regler for gående, så alle som ferdes i trafikken er forpliktet til å følge disse reglene for i størst mulig grad unngå ulykker. Dette er dessverre mange ikke klar over. Dersom alle hadde kjent sine plikter i trafikken, kunne nok mange personskader vært unngått, sier advokat og partner Jan Inge Thesen.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Advokatfirmaet Robertsen har over 30 års erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gode resultater for våre klienter. Kontakt oss i dag og hør hvordan vi kan hjelpe deg – enkelt og uforpliktende!

Kontakt oss