Lurer du på om du har en sak?

Selvkjørende biler og busser blir ikke helt trygge

Selvkjørende kjøretøy vil gjøre at antallet menneskelige feil vil minske, men det vil fortsatt skje trafikkulykker. Dette var budskapet under EUs konferanse om førerløs kjøring (EUCAD). 20. mai ble røde, selvkjørende busser en del av Oslos kollektivtilbud. Mange biler har også allerede en funksjon som gjør at bilen er selvkjørende.

Vi står vi overfor den største transportrevolusjonen på 100 år. I EU arbeides det nå for å koordinere lovverk og retningslinjer for testing og bruk av selvkjørende biler.  

Fra 1. januar ble det lov å prøve ut fullstendig selvkjørende biler uten fører, etter søknad. 

Selvkjørende bussene er allerede nå en del av Oslos kollektivtilbud. Alle med Ruter-billetter kan benytte bussene, som ikke er av samme type som kjørte på Fornebu i fjor.  

- Det blir interessant å følge utviklingen. Regulering fra myndighetene vil bli viktig på dette området, sier advokat og partner Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen

I Norge er det flere pilotprosjekter med selvkjørende busser. Ruter har testet flere busser med topphastighet på 15 km/t i en fast rute. Ambisjonen er å heve farten. 

Les mer: Hva bør jeg gjøre hvis jeg får en trafikkskade?  

Stoppet ikke for barn før fotgjengerfeltet 

I fjor sommer kjørte to selvkjørende busser i rute på Fornebu i Bærum. Tilbudet ble godt mottatt, men bussene skapte trafikkfarlige situasjoner hver dag, konkluderer Ruter. Bussene kunne ikke tolke alle situasjoner eller alle signaler fra trafikantene. 

En av de største utfordringene på Fornebu var ifølge Bussmagasinet at mange bilister ikke oppfattet hva den førerløse bussen var i ferd med å gjøre. Det ble også meldt tilbake at bussene hadde for pågående kjørestil som ikke alltid passet godt inn i et nærmiljø – i tillegg til uventede bråstopp.  

Les mer: Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade?

Bussvertene meldte også tilbake at bussen som på ruten kjørte ut i fotgjengerfelt hvor mange barn ferdes, ikke oppførte seg tilfredstillende. Bussen stoppet ikke for barn før de var så nær at sensorene ble aktivert, det vil si midt på forgjengerfeltet, ifølge bussmagasinet.no. 

Trafikkulykker vil fortsatt skje 

Men de selvkjørende bilene blir ikke 100 prosent trygge, fremgikk det under EUs konferanse om tilkoblet og automatisert kjøring (EUCAD) i april.  

– Bransjen er tydelig på at det ikke er mulig å si at alle trafikkulykker vil forsvinne når selvkjørende biler tar over. Innimellom skjer det at datamaskinene tuller eller programmet på telefonen ikke fungerer. Det vil også kunne skje med selvkjørende biler. I tillegg så skal vi mennesker bruke teknologien. Den skal samhandle med oss, men vi er ikke alltid rasjonelle i trafikken, sier prosjektleder Magnus Jordheim i Trygg Trafikk. 

Hvis du har blitt skadet på jobb, i trafikken eller i en annen ulykke, kontakt oss for en gratis samtale i dag. Vi har over 30 års erfaring med personskade.   

Kontakt oss