Lurer du på om du har en sak?

Risikoen for alvorlige trafikkulykker øker med alderen

Det er en eldrebølge i trafikken, og dette gir høyere risiko for alvorlige ulykker. Statens Vegvesen melder om at ca 280.000 av sjåførene i Norge er over 70 år, og har høy risiko i trafikken.

Rundt 1000 personer over 70 år ble drept eller hardt skadd på norske veier de ti siste årene, opplyser Vegvesenet. 

Veimyndighetene ønsker å redusere denne høye ulykkesrisikoen for eldre bilister med 30 prosent i perioden 2018 – 2021. 

Våre advokater har lang erfaring med  trafikkskadesaker, og har  jobbet med  mange som har fått livet drastisk endret etter ulykker på veiene. Sakene har som fellesnevner at ingen tror at ulykken skal ramme dem, eller noen de er glade i. 

- Vi lever stadig lengre, og det er stadig flere eldre sjåfører på veiene. Mange over 70 år er gode sjåfører, men de har også høyere risiko for alvorlige ulykker. Derfor er det viktig å være bevisst på at risikoen øker med alderen, og ta forholdsreglene man kan, sier advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen. 

Bilkjøring og friheten det gir, kan ha mange positive effekter for eldre. Likevel svekkes helsen, reaksjonsevne og evnen til å observere trafikkbildet med alderen. Kroppen tåler mindre belastning med årene. 

Hva bør jeg gjøre hvis jeg får en trafikkskade? 

Transportøkonomisk institutt (TØI) opplyser at en person over 75 år har tre ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken som en på 40 år. 

  • Vi anbefaler alle eldre bilister å gjennomføre Statens vegvesens kurs 65+.  
  • Fra fylte 75 år må en ha helseattest, som kan utstedes med inntil tre års gyldighet 

Tre ulykkestyper 

Når det gjelder dødsulykkene der eldre bilister er involvert, er det tre ulykkestyper som skiller seg ut, ifølge Trygg Trafikk: 

  1. Fotgjengerulykker der føreren ikke har oppdaget fotgjengeren i tide. Her er fotgjengeren som oftest også eldre. 
  2. Venstresving i kryss der den eldre har hatt vikeplikt og enten ikke har sett kryssende kjøretøy eller har feilvurdert avstand og fart. 
  3. Utforkjørings‐ og møteulykker der føreren har mistet bevissthet, helt eller delvis, på grunn av sykdom eller trøtthet. 

Får jeg gratis advokat ved trafikkskade? 

180.000 personer over 75 år tar trafikkfarlige piller, ifølge data fra Reseptregisteret. Sovemidler må for eksempel inntas minst åtte timer før du kan kjøre.  

Våre advokater har lang erfaring med trafikkskadesaker. Kontakt oss enkelt og uforpliktende, og  hør med oss i dag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.  Første samtale er gratis  

FAKTA 

Fra fylte 75 år må en ha helseattest, som kan utstedes med inntil tre års gyldighet 

Fra fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil to år om gangen 

Hvis fastlegen er i tvil om kjøreegenskaper, kan han be fylkeslegen henvise til kjørevurdering hos Statens vegvesen. Ved svekket førlighet, som er stabil, gjennomføres kjørevurdering uten at det må søkes til fylkeslegen. 

Kilde: Statens Vegvesen

Kontakt oss