Skjerping for elsparkesykler

Nye regler for elsparkesykler

Den 15. juni skjerpes reglene for bruk av elsparkesykler i Norge. Elsparkesyklene har vært årsak til mange ulykker og personskader, og behovet for en innskjerping har vært stor.

Elsparkesykler har vært svært populært og mye brukt, særlig i de større tettstedene og byene. Manglende regulering og hyppig bruk har resultert i mange ulykker og tildels store skader og erstatningskrav. Nå skal det også bli lettere å få erstatning for slike skader.

Regelendringen har vært varslet lenge, men trer altså nå omsider i kraft. Fra 15 juni er det disse reglene som gjelder:

  • 12 års aldersgrense
  • Hjelmpåbud for barn under 15 år
  • Promillegrense på 0,2
  • Omklassifisering til liten elektrisk motorvogn
  • Formildende regler for tap av førerrett» ved kjøring i ruspåvirket tilstand

Krav om ansvarsforsikring

Det innføres også fra september et krav om at selskaper som leier ut slike kjøretøy tegner ansvarsforsikring. Det samme vil private eiere også måtte gjøre fra 1. januar. - Dette er gledelige nyheter for dem som blir skadet, mener advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen, som mener innskjerpingen er egnet til å redusere antallet ulykker.

-Kravet til ansvarsforsikring vil gjøre det lettere og mer oversiktlig for den som blir skadet av en elsparkesykkel å få erstatning

Advokat Thorsteinn J. Skansbo

Også samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet er fornøyd:

– Jeg er glad for at vi nå endelig får disse regelendringene på plass. Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av elsparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring. Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter denne sommeren, sier han i en pressemelding.

Bruk spesialisert advokat

Gjennom Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. 

Våre advokater kan hjelpe deg med å

  • vurdere hvilke regler som gjelder i din sak
  • vurdere hvilke forsikringsdekninger du er dekket av
  • beregne og presentere erstatningskravet ditt
  • kontrollere og vurdere eventuelle erstatningstilbud
  • bistå i forhandlinger om erstatningskrav

Kontakt våre advokater idag for en uforpliktende samtale og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss