Arbeidsulykker florerer i bygg- og anleggsbransjen. Her er unge arbeidstakere mest utsatt for arbeidsulykker.Arbeidsulykker florerer i bygg- og anleggsbransjen. Her er unge arbeidstakere mest utsatt for arbeidsulykker.

Lurer du på om du har en sak?

Her blir flest unge yrkesskadet

1100 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år. Her er næringene hvor flest unge får yrkesskader, og litt om hva du og arbeidsgiveren må gjøre hvis ulykken inntreffer.

Enkelte ganger kan det bli en diskusjon med forsikringsselskapet om hvordan arbeidsulykken rent faktisk har skjedd og hvor dramatisk den var. Hvis det drøyer over et år fra ulykken til den blir meldt til NAV og forsikringsselskapet, så stilles det langt strengere krav til bevis.

- Noen arbeidsgivere er ikke så opptatt av å melde inn skader. Det er også en del arbeidsgivere som ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvilke rutiner og krav som gjelder, eller ikke har et tilstrekkelig godt HMS-system, sier assosiert partner og advokat Kristin Kvanum Hestnes i Advokatfirmaet Robertsen.

Næringen med flest arbeidsulykker med unge arbeidstakere er bygge- og anleggsvirksomhet.

Rundt én av fire alvorlige skader som rammer unge, skjer i bygg- og anleggsnæringen, hvor ni personer under 25 år har mistet livet siden 2011 og fram til i dag. Det er også rapportert mange arbeidsulykker innen næringene industri, varehandel og helse- og sosialtjenester, ifølge Arbeidstilsynets årsrapport.

- Dødsfall og skader som skjer på norske arbeidsplasser er tragisk for menneskene som rammes. Bevisstheten rundt forsvarlig og grundig opplæring av unge og urutinerte arbeidstagere bør skjerpes. Flere av ulykkene kunne ha vært unngått med bedre opplæring, sier advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

  • I 2016 ble det rapportert i alt 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager.
  • Over 1100 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år, viser tall fra SSB.
  • 25 personer under 25 år har mistet livet i arbeidsulykker Norge siden 2011.
  • I tilsyn etter arbeidsulykker, rapporterer Arbeidstilsynet at 1 av 5 arbeidsgivere ikke har gitt arbeidstakerne den informasjon og opplæring regelverket krever at de gir dem.

Dessverre er det også mange arbeidsgivere som ikke er kjent med sine plikter, når ulykker skjer.

- En utbredt misforståelse blant arbeidsgivere er at de tror at de kan avvente og se an skadeomfanget. Ikke alle arbeidsgivere er klar over at de plikter å melde alvorlige arbeidsulykker til NAV og forsikringsselskapet. Vi opplever ofte at klienter ikke hører noe fra forsikringsselskapet, selv i lang tid etter at ulykken skjedde, sier Skansbo.

Dette må alle gjøre hvis de får en yrkesskade:

Pass også på at du oppsøker lege straks, og jevnlig etter ulykken. Det er veldig viktig at du passer på at legen noterer ned alle dine plager etter arbeidsulykken, slik at journalbildet ditt blir mest mulig komplett i tilfelle skadene blir varige. Hvis du ikke har passet på å få dette notert ned så nøyaktig og komplett som mulig, så vil forsikringsselskapet bruke dette til å avslå ditt krav om erstatning.

- Det er veldig viktig at skademeldingsskjemaet fylles ut. Dette ligger lett tilgjengelig på NAV's hjemmesider. Man må komme seg til lege så snart som mulig, for å få skaden og alle plagene dokumentert. Det kan være at skadene er mer alvorlig enn det man tror først, sier Hestnes.

Har du fått en yrkesskade, bør du bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Det er vanskelig og frustrerende å måtte sloss mot forsikringsselskapet alene, og en sak om erstatning etter personskade kan innebære en langvarig prosess hvor du ender opp med å bli lurt av selskapets taktikker.

Våre advokater har erfaringen du trenger for å få et riktig erstatningsoppgjør i din sak. Ta derfor kontakt med oss i dag. Du kan også ringe oss på tlf. 05789

Kontakt oss