Lurer du på om du har en sak?

Erstatning etter arbeidsulykke

Skal du kreve erstatning etter arbeidsulykke, bør du la våre advokater hjelpe deg. Vi har spisskompetanse på yrkesskadesaker.

Hvis du blir skadet i en arbeidsulykke, har du krav på erstatning. En erstatning etter arbeidslykke vil omfatte alle de vanlige erstatningspostene, og tanken er at du skal stilles økonomisk som om arbeidsulykken ikke hadde skjedd. Arbeidsgiveren din plikter å ha ordnet med yrkesskadeforsikring til deg, og plikter å melde ulykken dit så raskt som mulig. Hvis du skal søke erstatning for yrkesskaden, bør du kontakte advokat som har erfaring med å kreve erstatning etter arbeidsulykker.

Arbeidsulykker forekommer i svært mange bransjer, og kan være av svært mange variasjoner. Vi hjelper deg få erstatning etter arbeidsulykke, uansett hvilken type arbeidsulykke det dreier seg om, eksempelvis:

Det er viktig å engasjere advokat fordi forsikringsselskapene gjerne vil forsøke å betale minst mulig i erstatning etter arbeidsulykke. Da er det helt sentralt at du har en dyktig advokat som kan fremme dine synspunkter og erstatningskrav overfor selskapet, og som ikke lar seg skremme av de ulike taktikkene som forsikringsselskapene bruker.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss