Lurer du på noe i din sak?

Flere arbeidsulykker med dødsfølge utenfor bygg- og anleggsplassen

Bygg- og anleggsarbeidere har lenge vært svært utsatt for yrkesskader. Selve arbeidsstedet har vært sett på som svært utsatt for arbeidsulykker med døden til følge. En rapport fra Arbeidstilsynet lager et noe mer nyansert bilde.

Bygg- og anleggsbransjen er en av de mest ulykkesutsatte næringene i norsk arbeidsliv. Det er i gjennomsnitt 8 dødsulykker i året i næringen, og langt flere ikke-dødelige skader.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak? Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Det registreres flere tusen arbeidsulykker hvert år.  Av disse er klem- og fallskader de absolutt vanligste ulykkestypene.  

I en rapport påviser imidlertid Arbeidstilsynet at 36 prosent av alle dødsulykkene i bransjen skjedde på andre steder enn bygg- eller anleggsplassen. Det dreier seg i hovedsak om trafikkulykker på veien, eller ulykker på virksomhetens andre steder, som garasjeanlegg, verksted eller lignende. 

Erstatning etter arbeidsulykke

Hvis du blir utsatt for en ulykkeshendelse på jobb, vil du kunne ha krav på yrkesskadeerstatning fra din arbeidsgiver sitt forsikringsselskap. Alle arbeidsgivere i Norge har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring. Det forutsetter at du har blitt påført en skade, og at den skaden har påført deg et økonomisk tap.

For at ulykken skal regnes som en arbeidsulykke må tre vilkår være oppfylt: 

  • Skaden må ha skjedd mens du var i arbeid 
  • Skaden må ha skjedd på arbeidsstedet 
  • Skaden må ha skjedd i arbeidstiden.

Som nevnt viser den nye rapporten at en stor andel av arbeidsulykkene i bygg- og anleggsbransjen skjer utenfor anleggsplassen. I slike tilfeller kan forsikringsselskapene være vanskelige å forholde seg til, da det kan hevdes at det ulykken har skjedd utenfor arbeidsstedet. 

Advokat ved yrkesskade

Ved alvorlige yrkesskader, og der det kan virke som om erstatningskravet kan bli høyt, vil forsikringsselskapet ofte være vanskelig å forholde seg til. Det kan da være nødvendig med bistand fra en yrkesskade advokat som kan hjelpe deg å få den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.


Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

(Publisert 13.06.2024)


Kontakt oss