Lurer du på om du har en sak?

Arbeidsulykke ga 4 millioner i erstatning

En mann fra Østlandsområdet som jobbet innen industri ble utsatt for en arbeidsulykke der han fikk en hodeskade.

Mannen var 39 år da arbeidsulykken skjedde. Han gikk først til lege en drøy uke etter hendelsen og sto i arbeid noe tid før han ble langvarig sykemeldt. Han ble etter hvert innvilget 100 % uførepensjon på grunn av hodeskaden

Advokat Nora Løvøi Bjørnstad i Advokatfirmaet Robertsen ble kontaktet 6 år etter skaden og bistod kunden med å melde yrkesskadesaken til arbeidsgivers forsikringsselskap. Som et ledd i advokatbistanden, og i samarbeid med forsikringsselskapet, ble det innhentet spesialisterklæring i saken. Spesialisterklæringen konkluderte med at det var sannsynlig årsakssammenheng mellom yrkesskaden og mannens plager og uførhet.

I forhandlingsrundene om erstatningsutmålingen var det uenighet om blant annet erstatning for fremtidig inntektstap. Etter lengre tids forhandlinger oppnådde man enighet med selskapet om det endelige oppgjøret. Klienten mottok etter dette omtrent kr 4.000.000,- i erstatning.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss