Søker du advokatbistand
ved yrkesskade?

Advokatbistand ved Yrkesskade

Det lønner seg å søke advokatbistand ved yrkesskade. Våre advokater er spesialister på yrkesskade- og erstatningsrett.

Advokatbistand ved yrkesskade er å anbefale hvis du skal kreve erstatning for det tapet som arbeidsulykken har gitt deg. Avhengig av hvor omfattende skader du har fått, jo større innvirkning vil yrkesskaden også få på din økonomiske hverdag. Forsikringsselskapet vil som regel forsøke å spare penger ved å redusere yrkesskadeerstatningen til deg, og derfor trenger du en advokat med erfaring fra personskade- og erstatningsrett når du søker advokatbistand ved yrkesskade.

Noen ganger kan også prosessen mot å få godkjent skaden som yrkesskade være vanskelig og forvirrende. Et typiske eksempel på dette er i de tilfellene hvor NAV godkjenner skaden din som yrkesskade, men hvor forsikringsselskapet nekter for at skaden din oppfyller vilkårene i yrkesskadeforsikringsloven. Rent juridisk har selskapet full anledning til å gjøre dette, men det virker for de fleste uforståelig at de gjør det når regelverket er likelydende. Det samme vil gjelde for NAVs vurdering av årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og plagene dine.

En advokat som jobber mye med erstatning etter yrkesskade vet hvordan man skal imøtegå forsikringsselskapets mange ulike anførsler, mens en advokat som ikke er like erfaren på området kan finne det vanskeligere å ivareta dine interesser. En advokat som er erfaren med yrkesskadeerstatningssaker er dermed best egnet til å fremme din sak og sørge for at du får den erstatningen du har krav på. Du bør ikke risikere noe annet.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av yrkessskaden.

Kontakt oss