Du bør bruke spesialisert
advokat ved yrkesskade

Advokat ved yrkesskade

Bruker du advokat ved yrkesskade, øker også muligheten din for å få riktig erstatning.

Engasjerer du advokat ved yrkesskade, øker muligheten din for å få høyere erstatning enn hvis du prøver å håndtere yrkesskadesaken alene. Dette har sammenheng med at forsikringsselskapet som regel vil prøve å spare penger i yrkesskadeoppgjøret, og at man trenger erfaring med forsikringsoppgjør for å vite hvordan man skal håndtere selskapets ulike anførsler. Ved å bruke advokat fra du får kontakt med her på Personskadesiden.no vil du få den oppfølgingen og bistanden du trenger i din erstatningssak.

Dersom man får en yrkesskade kan man ha krav på et betydelig erstatningsoppgjør. Dette vil være avhengig av hvordan skaden påvirker deg og din økonomi, men det vil særlig dette gjelde for dem som ikke er i stand til å jobbe som tidligere, og som dermed må søke erstatning for lidt inntektstap og for grunnerstatningen (det fremtidige inntektstapet i yrkesskadesaker). Det er nemlig særlig disse erstatningspostene som kan gi store erstatningsutbetalinger.

Et forsikringsselskap vil som regel prøve å redusere yrkesskadeerstatningen din, og har mange måterdet vil prøve å gjøre dette på. Hvis du velger en advokat ved yrkesskade som jobber mye med erstatning og personskadesaker, vil du ha en advokat som vet hvordan man skal parere forsikringsselskapets triks. En advokat som ikke er like erfaren på området kan finne det vanskeligere å ivareta dine interesser, og du kan risikere at selskapet får gjennomslag for anførsler og synspunkter som egentlig ikke er i tråd med gjeldende rett. Da vil du få mindre i erstatning enn du burde få. En advokat som er erfaren med yrkesskadeerstatningssaker er best egnet til å fremme din sak og sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av yrkessskaden.

Kontakt oss