Skal du kreve erstatning
etter skulderskade?

Erstatning etter skulderskade

Har du fått skulderskade som yrkesskade, kan du kreve erstatning. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning etter skulderskade bør kreves ved hjelp av en advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. Dette er fordi en yrkesskadesak ofte reiser vanskelige juridiske spørsmål som krever oppdatert kunnskap, og fordi forsikringsselskapene gjerne vil prøve å betale minst mulig i erstatning. 

En advokat som har erfaring med yrkesskade og erstatningsoppgjør vil vite hvordan man skal håndtere de situasjonene som oppstår, og dermed lettere kunne hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.

Skulderskader kan oppstå ved fall eller slag direkte mot skulderen. Dette er en utbredt yrkesskade ved fallulykker, som ofte forekommer innenfor bygg- og anleggsbransjen. En skulderskade kan være veldig plagsom og til hinder for at du fungerer i jobb som tidligere. Har du fått en skulderskade som er godkjent som yrkesskade, kan du derfor kreve erstatning.

Hvilke økonomiske konsekvenser skulderskaden kan få for den enkelte vil være avhengig av hvor alvorlig skulderskaden er og hvordan den påvirker den som søker erstatning. Hvis skulderskaden gjør at man ikke lenger fungerer i jobben, er det klart at et krav om erstatning kan bli betydelig.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss