Har du fått knokkelbrudd på jobb?

Knokkelbrudd og erstatning etter arbeidsulykke

Har du fått et knokkelbrudd, kan du ha fått varige skader. Hvis knokkelbruddet har skjedd på jobb, vil du kunne ha krav på yrkesskadeerstatning. Erstatningen skal dekke det økonomiske tapet du opplever. Hør med oss hvis du har spørsmål i din erstatningssak. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Hva innebærer et knokkelbrudd?

Knokkelbrudd er en type bruddskader som kan komme ved alvorlige arbeidsulykker. Direkte brudd oppstår på det stedet hvor den ytre kraftpåvirkningen rammer, mens indirekte brudd fremkalles av krefter som forplanter seg gjennom skjelettet. 

Et knokkelbrudd kan være komplett, dvs. gå helt gjennom knokkelen, eller inkomplett, hvis knokkelen bare bøyes eller får en knekk eller en sprekk. Ved inkomplette brudd kan benhinnen som helingen går ut fra, være uskadet, slik at helingen foregår hurtig.Hvordan bruddet er og utvikler seg, har mye å si for hvor alvorlig yrkesskaden er.

Ved lukkede knokkelbrudd er huden hel, mens det ved åpne og mer kompliserte brudd blir et åpent sår, og eventuelt kan bensplinter stikke frem. Ved åpne brudd er det alvorlig risiko for infeksjon, som kan forsinke eller vanskeliggjøre helingen i vesentlig grad.

Erstatning etter knokkelbrudd som yrkesskade 

Erstatning etter knokkelbrudd kan kreves hvis bruddskaden har skjedd som en følge av en arbeidsulykke. Den som har fått knokkelbrudd kan kreve erstattet det økonomiske tapet som skaden gir, og kreve dette i form av yrkesskadeerstatning fra forsikringsselskapet som arbeidsgiver har forsikret sine arbeidstakere hos. Dersom du vurderer å kreve erstatning etter knokkelbrudd, bør du engasjere en advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett.

Et knokkelbrudd kan gi betydelige erstatninger, alt etter hvor alvorlig bruddskaden er, og særlig dersom de aktuelle skadene gir deg et inntektstap. Det er nemlig inntektstapet som gjerne utgjør den største erstatningsposten. En advokat som er kjent med personskadeerstatning og hvordan erstatning for knokkelbrudd skal beregnes i din sak vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hva ditt erstatningskrav er.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss