personskadesiden

En påkjørsel bakfra
kan gi erstatningskrav

Påkjørsel bakfra

Det skjer mange påkjørsler bakfra hvert år, som ofte resulterer i whiplash-skader. Vi hjelper deg fremme ditt erstatningskrav.

Påkjørsel bakfra er en av de mest vanlige trafikkulykkene som forekommer. Hvis du blir utsatt for en påkjørsel bakfra, er det nesten aldri din feil - heller ikke om du stanset opp. Dette skyldes at man som bilist skal sørge for å holde tilstrekkelig avstand til bilen foran, nettopp for å unngå at bilulykker skjer ved påkjørsel bakfra. Blir du utsatt for en påkjørsel bakfra, kan du kreve erstatning for de personskadene du opplever. Du bør da bruke advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker.

Ved påkjørsel bakfra oppstår gjerne piskesnertbevegelsen som kan gi whiplash eller nakkeslengskade. Disse trafikkskadene oppstår spesielt hvis du ikke er forberedt på at du blir påkjørt bakfra. Det er medisinske studier som underbygger at personer som ser at de er i ferd med å bli påkjørt bakfra, kan forebygge skader ved å lene seg inn mot nakkestøtten.

Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet her, eller se våre advokater her.

Enkelte ganger vil forsikringsselskapene hevde at det må en viss minstehastighet til før man kan får en varig personskade ved påkjørsel bakfra. Selskapene elsker i den forbindelse å vise til rapporter fra et selskap som heter REKON, og som ofte hjelper selskapene med å beregne disse hastighetene. Det er imidlertid medisinsk forskning som tyder på at det ikke kan settes opp noen slik minstehasthighet for skadeevne, ettersom det er en lang rekke andre forhold som også spiller inn ved vurderingen av om en påkjørsel bakfra, eller annen ulykke, har tilstrekkelig med krefter til å forårsake skade.

Prosessen med å søke erstatning etter en påkjørsel bakfra kan dermed være svært komplisert, og de er viktig at du bruker en advokat som kjenner godt til fagområdet og hvilke argumenter man skal bruke mot forsikringsselskapene for at du skal få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss