En påkjørsel bakfra
kan gi erstatningskrav

Påkjørsel bakfra i bil

Det skjer mange påkjørsler bakfra hvert år, som ofte resulterer i whiplash-skader. Vi hjelper deg fremme ditt erstatningskrav.

Påkjørsel bakfra er en av de mest vanlige trafikkulykkene som forekommer. Hvis du blir utsatt for en påkjørsel bakfra, er det nesten aldri din feil - heller ikke om du stanset opp. Dette skyldes at man som bilist skal sørge for å holde tilstrekkelig avstand til bilen foran, nettopp for å unngå at bilulykker skjer ved påkjørsel bakfra. Blir du utsatt for en påkjørsel bakfra, kan du kreve erstatning for de personskadene du opplever. Du bør da bruke advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker.

Skade ved påkjørsel bakfra i bil

Ved påkjørsel bakfra oppstår gjerne piskesnertbevegelsen som kan gi whiplash eller nakkeslengskade. Disse trafikkskadene oppstår spesielt hvis du ikke er forberedt på at du blir påkjørt bakfra. Det er medisinske studier som underbygger at personer som ser at de er i ferd med å bli påkjørt bakfra, kan forebygge skader ved å lene seg inn mot nakkestøtten.

Det kan være vanskelig for forsikringsselskapet å gjøre en vurdering av din skade, spesielt hvis dette gjøres basert på lite data og dokumentasjon. Din fastsatte medisinske invaliditet og erstatningsoppgjør kan dermed bli gjort på feil grunnlag. Derfor er det viktig å sikre at forsikringsselskapet har alle opplysningene det trenger for å gjøre en riktig vurdering. Dette kan våre spesialiserte advokater hjelpe deg med.

Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet her, eller se våre advokater her.

Rapporter fra forsikringsselskapet kan lure deg

Enkelte ganger vil forsikringsselskapene hevde at det må en viss minstehastighet til før man kan får en varig personskade ved påkjørsel bakfra. Selskapene elsker i den forbindelse å vise til rapporter fra et selskap som heter REKON, og som ofte hjelper selskapene med å beregne disse hastighetene. Det er imidlertid medisinsk forskning som tyder på at det ikke kan settes opp noen slik minstehastighet for skadeevne. Det er en lang rekke andre forhold som også spiller inn i vurderingen av om en påkjørsel bakfra, eller annen ulykke, har tilstrekkelig med krefter til å forårsake skade.

Les også vår artikkel om hvilke knep forsikringsselskaper kan bruke mot deg.

Det kan som privatperson være vanskelig å vite når en trafikkulykke gir erstatning, og det kan være lett å bli forvirret av forsikringsselskapet. Les advokat Anne Grethe Kjellands artikkel om ulike typer ulykker og begreper det kan være greit å kjenne til her.

Prosessen med å søke erstatning etter en påkjørsel bakfra kan dermed være svært komplisert, og de er viktig at du bruker en advokat som kjenner godt til fagområdet og hvilke argumenter man skal bruke mot forsikringsselskapene for at du skal få den erstatningen du har krav på.

Hvordan kan en advokat hjelpe deg etter en påkjørsel?

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

En advokat kan blant annet hjelpe deg med å:

  • Beregne erstatningskrav og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskapet
  • Legge frem dokumentasjon til saken
  • Jevne ut styrkeforholdet mellom deg og forsikringsselskapet
  • Forstå forsikringsvilkårene og kartlegge hva du har krav på


Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med
trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss