Lurer du på om
du har en sak?

Erstatning etter frontkollisjon

Erstatning etter frontkollisjon skal dekke det økonomiske tapet du opplever etter trafikkulykken. Erstatningen skal beregnes individuelt, og skal vare livet ut. Du må derfor passe på at du får det du har krav på. Våre advokater har lang erfaring med erstatningssaker. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss helt uforpliktende.

Erstatning etter frontkollisjon kan bli betydelig fordi denne type trafikkulykker har et svært stort skadepotensiale. Heldigvis har moderne biler godt sikkerhetsutstyr, som er med på å dempe mye av de trafikkskadene man kan få etter en frontkollisjon. Likevel er kreftene involvert ved en frontkollisjon såpass kraftige at mange blir invalidisert for livet. Skal du kreve erstatning etter en frontkollisjon bør du bruke en advokat som har erfaring med denne type trafikkskader, og som vet hva som skal til for at du får den erstatningen du har krav på.

Fordi frontkollisjoner har store krefter invovlert, blir ofte skadene omfattende. En frontkollisjon kan eksempelvis gi multitraumer, bruddskader og hodeskader, og kan også resultere i store psykiske traumer som PTSD. Når et forsikringsselskap står overfor å måtte foreta store utbetalinger, så vil det prøve å unngå dette. Dette kan gi den som har fått en personskade etter en frontkollisjon store økonomiske problemer, særlig hvis vedkommende er borte fra jobb såpass lenge at ytelsene fra NAV går fra å være sykepenger og over til arbeidsavklaringspenger.

Forsikringsselskapet plikter å betale differansen mellom arbeidsavklaringspenger og det du ville mottatt i lønn uten skaden fortløpende, men ofte vil selskapet være trege med disse á konto utbetalingene, og den skadelidte blir satt i en skvis. Det å bli satt i en slik vanskelig økonomisk situasjon presser i realiteten de skadelidte til å akseptere erstatningstilbud som de ellers ville ha takket nei til. Det er derfor viktig å la seg representere av advokat med erfaring i trafikkskade, slik at du får det du har krav på i erstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss