Multitraume etter
trafikkulykke

Multitraume erstatning

Multitraume innebærer alvorlige skader, og kan gi store erstatningskrav. Jo større erstatningskravet kan bli, jo vanskeligere vil forsikringsselskapet være å forholde seg til. Gjennom personskadesiden kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Du kan kontakte oss helt uforpliktende hvis det er noe du lurer på om saken din.

Multitraume forekommer ved alvorlige trafikkulykker, hvor store krefter er involvert. En multitraumeskade innebærer skade på flere kroppsdeler og/eller indre organer samtidig. Avhengig av om multitraumet gir varige skader, kan et erstatningskrav bli betydelig. Ettersom det også kan bli komplisert å beregne erstatningen du har krav på etter et multitraume, så bør du benytte advokat som er dyktig på personskade- og trafikkskadesaker.

Ved multitraume står den skadelidte ofte overfor flere operasjoner og en lang periode med rehabilitering før man er tilbake i en fungerende tilstand. Når helsen krever så mye energi og innsats som ved en multitraumeskade kan det være tungt å måtte forholde seg til forsikringsselskapet og krav om erstatning i tillegg. Derfor er det mange som velger å kontakte advokat tidlig i prosessen så de kan konsentrere seg om det helsemessige.

Det er også slik ved alvorlige trafikkskader, slik tilfellet vil være ved multitraume, at forsikringsselskapene som regel vil prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Et multitraume som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å utbetale minst mulig til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått multitraumeskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss