Har du fått personskade?

Personskade - bil

Hvert år skjer det flere tusen personskader i trafikken i Norge. Våre advokater hjelper skadelidte med å fremme erstatningskrav.

Personskade forårsaket av bil omtales gjerne som trafikkskade. Årlig blir om lag 6000 personer skadet i trafikken i Norge, og mange av disse blir alvorlig skadet. Har du fått personskade av en bil, så kan du kreve erstatning fra bilens forsikringsselskap. Skal du kreve trafikkskadeerstatning, så bør du kontakte advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

Vanlige personskader forårsaket av bil kan være av veldig mange forskjellige typer. Blant de mer vanlige typene er

En personskade forårsaket av bil skal meldes til bilens forsikringsselskap, som tar saken inn under behandling. Du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap underveis, mens man venter på at du enten blir frisk etter at skaden din stabiliserer seg. Når skaden din er blitt stabil, så innhentes normalt en spesialisterklæring, som konkluderer med hvilke skader du har fått etter trafikkulykken, og som danner grunnlaget for erstatning. En advokat som jobber mye med personskade- og erstatningrett vil vite hvilke spesialister du kan bruke, og hvilke du bør holde deg langt unna. Du bør derfor kontakte advokat i god tid før spesialist engasjeres.

Utgiftene til advokat ved trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss