Lurer du på noe i din sak?

Yrkesskade ga 3 millioner

En kvinne krevde yrkesskadeerstatning etter å ha skadet seg på jobben sin som lektor. Forsikringsselskapet nektet å betale erstatning da de mente at det ikke var sannsynlig at uførheten hadde en direkte sammenheng med ulykkeshendelsen. Kvinnen saksøkte selskapet ved hjelp av advokat Jan Inge Thesen, og fikk tilkjent nesten tre millioner

Kvinnen ble beskrevet som en aktiv og sosial dame, som blant annet gikk mye i fjellet og som trivdes svært godt med å jobbe. Hun arbeidet i 100 prosent stilling som lektor og tok samtidig ekstravakter som sykepleier. 

Arbeidsulykken skjedde da hun og en kollega var på vei tilbake til skolen etter en ekskursjon. De to gikk om bord i bussen og ble stående å snakke i midtgangen. Lenger fremme i bussen pågikk det en billettkontroll. Da forsøkte en mannlig medpassasjer å unndra seg kontrollen og klatret over bussetene mot utgangen. På vei ut kom det til et sammenstøt mellom kvinnen og medpassasjeren, og kvinnen falt og slo hodet hardt i bussdøren. 

I tiden etter sammenstøtet har kvinnen vært plaget med store smerter i hode, nakke og skulder, tretthet, nedsatt utholdenhet/ konsentrasjon, kvalme, øresus, utstråling i arm og fingre, nummenhet i ansiktet, svelgvansker, låsninger og synsforstyrrelser. Yrkesskaden gjorde at hun ble 100 prosent sykemeldt etter hendelsen. 

Forsikringsselskapet nektet å betale erstatning for yrkesskaden da de mente at kvinnen verken fikk en hodeskade eller nakkeskade av hendelsen. Kvinnen oppsøkte da advokat Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen som bragte saken inn for retten. Etter en grundig behandling i både tingretten og lagmannsretten kom domstolen til at forsikringsselskapet måtte betale nesten tre millioner kroner i yrkesskadeerstatning. 

Trenger du bistand i din personskadesak? Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss