Lurer du på noe i din sak?

Skilt i hodet ga kr 9,9 millioner

En kvinne ble skadet på jobb etter å ha fått et midlertidig skilt i bakhodet. Da hun søkte erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet, fikk hun avslag på yrkesskadeerstatning. Kvinnen engasjerte derfor advokatfullmektig Camilla Hope i Advokatfirmaet Robertsen til å bistå henne i saken. Med advokatfullmektig Hopes hjelp fikk hun tilkjent 9.9 millioner kroner i erstatning av tingretten. Dommen er anket.

I forkant av arbeidsulykken deltok kvinnen på norskundervisning og hadde utsikter til å komme seg ut i arbeid så fort undervisningen var gjennomført. Ulykken medførte imidlertid at kvinnen utviklet symptomer på hjernerystelse og etterfølgende vedvarende hodeplager. Som følge av yrkesskaden ble kvinnen arbeidsufør og fikk ikke realisert sine planer. 

Forsikringsselskapet mente at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at arbeidsuførheten faktisk skyldtes skadene som følge av ulykken. Da slik årsakssammenheng er et grunnvilkår for å tilkjenne erstatning, mente forsikringsselskapet at de ikke trengte å utbetale erstatning til kvinnen. Advokatfullmektig Hope beviste imidlertid for retten at slik årsakssammenheng faktisk forelå. Vilkårene for å kreve erstatning var derfor oppfylt. 

Videre var erstatningens størrelse bestridt. Med utgangspunkt i kvinnens deltakelse i norskundervisning og fremtidsutsikter fikk advokatfullmektig Hope medhold i at kvinnen ville ha kommet i fullt arbeid hvis ulykken ikke hadde inntruffet. Dermed led kvinnen store økonomiske tap ved å bli arbeidsufør. Sammenholdt med øvrige tapsposter ble erstatningsbeløpet etter dette satt til hele 9.9 millioner kroner. 

 Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatings- og personskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både alle forsikringsselskaper til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater.

Kontakt oss