Lurer du på om du har en sak?

Sjømann fikk gjenopptatt yrkesskade

Sjømann fikk en yrkesskade under lasting av rør, og fikk en erstatning basert på at han kunne jobbe noe fortsatt med skaden. Da mannen fikk full uførepensjon og ville få gjenopptatt saken sin, nektet selskapet å betale ham mer.

Mannen hadde tidligere fått ca 1,8 millioner utbetalt etter yrkesskaden. Denne erstatningen forutsatte at han fortsatt kunne klare å jobbe 30%. Kort tid etter at erstatningen ble utbetalt fikk han innvilget full uførepensjon, og fremsatte krav om at forsikringsselskapet nå måtte utbetale også den siste delen av erstatningen. Dette ville ikke selskapet gå med på.

Gjennom hele prosessen hadde sjømannen vært representert av advokat Thorsteinn J. Skansbo, som også forsøkte dialog med selskapet om etteroppgjøret. Da forsikringsselskapet etter noe dialog fortsatt avviste kravet om gjenopptak, klaget mannen og advokat Skansbo selskapet inn for Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda ga mannen medhold i at forutsetningene som lå til grunn for oppgjøret tilsa at han hadde krav på å få saken gjenopptatt. Avgjørelsen ble akseptert av selskapet, som gikk med på å utbetale ytterligere kr 600.000,- i erstatning. Mannen hadde da fått til sammen mer enn 2,4 millioner i erstatning etter yrkesskaden.

Her kan du kan lese om det første erstatningsoppgjøret mannen fikk.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. 

Hør med oss idag: Enkelt, greit og helt uforpliktende. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. 

Kontakt oss