VANT FREM: Advokat Thorsteinn J. Skansbo var prosessfullmektig i saken ved advokatfullmektig Ida Elisabeth Alnes Holte.VANT FREM: Advokat Thorsteinn J. Skansbo var prosessfullmektig i saken ved advokatfullmektig Ida Elisabeth Alnes Holte.

Lurer du på om du har en sak?

Kvinne vant etter at NAV krevde 1 million tilbakebetalt

NAV stoppet trygd og krevde 1 millioner kroner tilbakebetalt fra kvinne (32) – Nå har hun fått medhold i retten. Kvinnen ble innvilget arbeidsavklaringspenger av NAV i 2013 etter at hun fikk en hudlidelse av jobben. Men i 2016 snudde NAV: De stoppet utbetalingen og krevde 1 millioner kroner tilbakebetalt.

Helsefagarbeideren fikk en hemmende hudlidelse, som gjorde at hun ble sykmeldt fra stillingen sin. Sykdommen ble godkjent som yrkessykdom likestilt med yrkesskade av NAV Sentralt Yrkessykdomskontors i et vedtak i 2013.

I juli 2013 søkte kvinnen om arbeidsavklaringspenger. I følge erklæring fra fastlegen ønsket hun å kvalifisere seg til å gå over i et arbeid som ikke krevde hyppig håndvask, som gjorde hudlidelsen verre. Det ble opplyst at ved «utførelse av kontorarbeid og mer teoretisk arbeid vil hun kunne klare å være i 100 % stilling».

Ved vedtak i november 2013 ble søknaden om arbeidsavklaringspenger innvilget.

Men våren 2016 snudde NAV om, og fattet vedtak om stans av arbeidsavklaringspenger med virkning fra opprinnelig virkningstidspunkt, det vil si tilbake til 2013, da NAV mente at 32-åringen ikke hadde hatt rett på arbeidsavklaringspenger likevel. 

- Vår klient ble i tillegg ilagt et krav om å tilbakebetale mottatte arbeidsavklaringspenger: Nærmere 1 million kroner til NAV, sier advokatfullmektig Ida Elisabeth Alnes Holte i Advokatfirmaet Robertsen.

Advokat Thorsteinn J. Skansbo var prosessfullmektig i saken ved advokatfullmektig Holte.

Den i dag 32 år gamle kvinnen var i 2014 utplassert ved attføringsbedrift, for å avklare arbeidsevnen hennes. I sluttrapport ble det anbefalt søknad om 100 prosent uførepensjon. Tilstanden hennes ble forverret også av kontorarbeid.

Våre tips til deg som skal kreve erstatning etter yrkesskade

I 2015 gjennomførte NAV en kontroll. NAV mente at kvinnen hadde arbeidet i familiens bedrift samtidig som hun hadde fått sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Dette avviste kvinnen. Hun skulle opprinnelig bidra i familiebedriften, men sykdommen viste seg å være et hinder for enhver form for arbeid.

Etter klager ble begge vedtakene stadfestet ved felles vedtak truffet av NAV Klageinstans.  Klageinstansens vedtak ble i sin helhet brakt inn for Trygderetten, og Trygderetten har nå gitt kvinnen medhold i saken.

- Vår klient har vært gjennom en vanskelig kamp.  Jeg er veldig glad for at saken nå har løst seg, og for at Trygderetten kom frem til det riktige resultatet, sier advokatfullmektig Ida Elisabeth Alnes Holte i Advokatfirmaet Robertsen.

Slutning i saken:

·        Vedtak truffet av NAV Klageinstans i 2016 omgjøres slik at vedtaket av 2013 om å innvilge den ankende part arbeidsavklaringsspenger blir stående.

·        Vedtak truffet av NAV Klageinstans om tilbakekreving oppheves, og henvises til NAV til ny behandling.

NAV Klageinstans pålegges også å betale kvinnens sakskostnader.

Våre advokater har lang erfaring med yrkesskadesaker. Hør med oss i dag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak. Første samtale er gratis.

Kontakt oss