Kvinne fikk medhold i Pasientskadenemnda etter tre årKvinne fikk medhold i Pasientskadenemnda etter tre år

Lurer du på om du har en sak?

Kvinne fikk medhold i Pasientskadenemnda etter tre år

Kvinne (57) hadde fått hjerteinfarkt forsinket diagnostisert, og krevde pasientskadeerstatning. NPE avslo, og hun klaget saken inn til Pasientskadenemnda ved hjelp av advokat Nora Løvøi Bjørnstad.

Kvinnen fikk store plager og uførhet etter forsinket diagnosering av hjerteinfarkt. NPE erkjente at hun fikk får dårlig behandling hos Legevakten, men avslo likevel  kravet fordi de mente at det ikke forelå noen pasientskade i lovens forstand.

Les også: Begrepsforklaring - Hva er Pasientskadenemnda?

Vedtaket fra NPE ble påklaget med hjelp fra advokat Nora Løvøi Bjørnstad, og oversendt til Pasientskadenemnda. Etter å ha ligget hos Pasientskadenemnda i tre år, ble saken endelig avgjort i kvinnens favør. Saken sendes da tilbake til NPE, som skal utmåle erstatning til pasienten.

Du kan lese mer om kvinnens erstatningssak her, i vår artikkel om saksbehandlingstiden i Pasientskadenemnda.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

 

Kontakt oss