Yrkesskadet mann fikk erstatning etter at selskapet først ville gi avslag.Yrkesskadet mann fikk erstatning etter at selskapet først ville gi avslag.

Lurer du på om du har en sak?

Fra avslag til 3,8 millioner i erstatning

En fabrikkarbeider fikk hodeskade på jobb, men ble nektet erstatning for yrkesskaden. Mannen tok kontakt med advokat Anne Grethe Kjelland, som sørget for at saken fikk en grundig behandling.

Hodeskaden oppsto etter at mannen støtte hodet mot en betongdør. Han klarte å arbeide noen måneder før hodepinen ble så kraftig at det ikke gikk lenger. Forsikringsselskapet mente hodesmertene skyldes migrene, fordi det var journalført migrene før ulykkeshendelsen, og ville ikke betale yrkesskadeerstatning

Skadelidte var fast bestemt på at hodepinen etter sammenstøtet var av en helt annen karakter enn migrenen han hadde hatt før. Forsikringsselskapet var ikke villig til å dekke utgiftene ved en undersøkelse hos spesialist, som kunne ta stilling til det medisinske årsaksspørsmålet. Heldigvis sa mannens arbeidsgiver seg villig til å dekke kostnadene ved denne undersøkelsen: Arbeidsgiveren var svært misfornøyd med forsikringsselskapet etter å ha betalt forsikringspremie nettopp for de ansattes vern i tilfelle skader. 

Spesialistens konklusjon var klar. Mannen hadde pådratt seg en tydelig hjerneblødning. Forsikringsselskapet snudde, og betalte erstatning likevel. Arbeidsgivers utgifter ble dekket og mannen ble tilkjent erstatning med kr 3 850 000.

Har du en personskade etter  arbeidsulykke, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. En advokat som jobber mye med personskade vet hva som skal til for at du skal få en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. Du bør derfor kontakte en av våre advokater idag.

Kontakt oss