Skal du kreve erstatning etter hodeskade?

Erstatning for hodeskade etter trafikkulykke

Hodeskader er kompliserte skader, som også gir kompliserte erstatningsoppgjør. Dette er fordi skadeutviklingen avviker fra andre traumatiske skader, og det derfor kan være ekstra vanskelig å bevise at skaden er forårsaket av den aktuelle trafikkulykken. Derfor bør du bruke en spesialisert advokat når du skal kreve erstatning.

Kontakt våre advokater for hjelp med erstatningssaken din.

Hodeskade kan forekomme etter trafikkulykker

Hodeskader kan forekomme etter trafikkulykker, og er alvorlige hvis de ikke får korrekt medisinsk behandling. Særlig er motorsyklister som er innblandet i motorsykkelulykker/MC-ulykker utsatt for hodeskade, ettersom de ikke har den samme beskyttelsen som en person som sitter inn i en bil.

Trafikkulykker kan gi traumatiske hjerneskader 

Blødninger og skade i hjernen som oppstår i forbindelse med skader og ulykker kalles for traumatiske hjerneskader. De har forskjellige navn etter hvor i hjernen de sitter. Alvorlighetsgraden vil variere etter type skade/blødning, men også av størrelse på blødningen. 

Felles for alle typer traumatiske hjerneskader er at de kan gi en økning i trykk inne i kraniet som kan bli livstruende dersom den ikke blir behandlet. Økningen i trykket medfører at det blir mindre plass for hjernen, ettersom hodeskallen ikke kan ekspandere som følge av det økte trykket.

Ulike typer hodeskade 

Det finnes flere type hodeskader: 

  • Kontusjonsblødninger - knusningsskade av hjernevevet.
  • Subduralt hematom - blødning i subduralrommet oppstår som følge av en overriving av blodårer. Dette medfører at en blodansamling mellom den harde hjernehinnen og hjernen skaper trykk.
  • Traumatisk subaraknoidalblødning - oppstår ved overrivning av små blodårer i subaraknoidalrommet forårsaket av ytre skade.
  • Epiduralt hematom - blodansamling mellom den harde hjernehinnen og kraniet forårsaket av brudd i skallen med blødning fra bruddet eller en overrevet blodåre.

Hodeskade etter trafikkulykke kan også gi pasientskade 

Ved akuttbehandling av hodeskade er det veldig viktig å få en full oversikt over skaden. Pasienten må undersøkes grundig, med måling og kontroll av blodtrykk og puls. Videre må det undersøkes om det er tegn på skader av nervesystemet, om pupillene reagerer normalt på lys, om det er tegn på indre blødninger, og hvordan pasientens bevissthetstilstand er. CT av hodet er viktig. 

Det er også viktig at pasienten observeres over tid. Komplikasjonene, f.eks. ved små blødninger, kan utvikle seg langsomt. Hvis hodeskaden ikke følges opp ordentlig, kan du ha en pasientskade i tillegg til trafikkskaden.

Les mer om pasientskade og hvordan man søker pasientskadeerstatning her

Trafikkulykke med personskade kan gi krav på erstatning 

Hvis du har fått hodeskade etter en trafikkulykke kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som trafikkskaden gir deg

En hodeskade kan følge en annen skadeutvikling enn hva som er tilfelle ved andre skader, som bruddskader eller nakkesleng/whiplash mv. Forsikringsselskapet kan derfor ikke avvise erstatningsansvar for en hodeskade under henvisning til at de fire, vanlige, traumatologiske vilkår for nakkeslengskader ikke er oppfylt.

Hvis du har krav på erstatning etter hodeskade, er det ofte vanskelig å måtte forholde seg til forsikringsselskapet. Dels vil dette være fordi forsikringsselskapet vil bli mer og mer tilbakeholdne til å utbetale erstatning etter hvert som hodeskaden viser seg å bli alvorlig, og dels vil dette være en følge av hodeskadens natur. Begge disse forhold tilsier at du bør kontakte en advokat som er spesialist på trafikkskade- og personskaderett. 

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Våre advokater bistår deg med erstatning for hodeskade

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker, som blant annet erstatning for hodeskade etter trafikkulykke. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. 

Kontakt oss