personskadesiden

Skal du kreve erstatning etter hodeskade?

Kontakt våre advokater

Hodeskade

Hodeskader gir kompliserte erstatningsoppgjør, fordi skadeutviklingen avviker fra andre traumatiske skader. Kontakt våre advokater for hjelp med saken din.

Hodeskader kan forekomme etter trafikkulykker, og er alvorlige dersom de ikke får korrekt behandling. Særlig er motorsyklister som er innblandet i motorsykkelulykker/MC-ulykker utsatt for hodeskade, ettersom de ikke har den samme beskyttelsen som en person som sitter inn i en bil har. Hvis du har fått hodeskade etter en trafikkulykke kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som trafikkskaden gir deg.

Blødninger og skade i hjernen som oppstår i forbindelse med skader og ulykker kalles for traumatiske hjerneskader. De har forskjellige navn etter hvor i hjernen de sitter. Alvorlighetsgraden vil variere etter type skade/blødning, men også av størrelse på blødningen. Felles for alle typer traumatiske hjerneskader er at de kan gi en økning i trykk inne i kraniet som kan bli livstruende dersom den ikke blir behandlet. Økningen i trykket medfører at det blir mindre plass for hjernen, ettersom hodeskallen ikke vil ekspandere som følge av det økte trykket.

En hodeskade kan kan være av flere forskjellige typer:

Kontusjonsblødninger - knusningsskade av hjernevevet.

Subduralt hematom - blødning i subduralrommet oppstår som følge av en overriving av blodårer. Dette medfører at en blodansamling mellom den harde hjernehinnen og hjernen skaper trykk.

Traumatisk subaraknoidalblødning - oppstår ved overrivning av små blodårer i subaraknoidalrommet forårsaket av ytre skade.

Epiduralt hematom - blodansamling mellom den harde hjernehinnen og kraniet forårsaket av brudd i skallen med blødning fra bruddet eller en overrevet blodåre.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klien

Kontakt oss
Din beskjed