Husk å sende skademelding
til forsikringsselskapet

Skademelding til forsikringsselskapet

For den som får en personskade, er det viktig at skaden blir meldt til det ansvarlige forsikringsselskapet så tidlig som mulig. Det løper frister for å gi selskapet beskjed, og du kan risikere å tape erstatningskravet hvis fristene oversittes.

De fleste forsikringsavtaler har en meldefrist på ett år etter at skaden er oppstått, eller man burde forstått at det er oppstått en skade. Dette er en frist som gjelder for deg som skal melde en skade til ditt eget forsikringsselskap. Hvis du skal melde en skade til et forsikringsselskap som du ikke er kunde i selv, for eksempel etter en trafikkulykke du ikke selv var skyld i, er ikke du bundet av avtalen som selskapet har med sin kunde. 

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Hvis du har fått en yrkesskade, og skaden din ble meldt til arbeidsgiver, så anser man dette å ha samme virkning som om ulykken ble meldt til selskapet. Dette følger av en egen forskrift, og har sammenheng med at det er arbeidsgiveren din som skal melde skaden til forsikringsselskapet. Det skal derfor ikke gå ut over deg hvis det er blitt glemt, så lenge du har sørget for at arbeidsgiver vet at ulykken har skjedd.

- Det vil likevel gjelde frister for at du ikke skal miste erstatningskravet ditt, forteller advokat Thorsteinn J. Skansbo i advokatfirmaet Robertsen. - Det er kjempeviktig at du passer på disse fristene slik at du ikke gå glipp av erstatning du ellers ville hatt krav på, fortsetter han.

Unntak og spesialregler gjør advokatbistand viktig

De fleste krav foreldes etter tre år, og det vil også være utgangspunktet for et krav overfor forsikringsselskap. Fra dette gjelder det en rekke unntak og spesialregler som det er vanskelig å manøvrere seg rundt, og det er viktig med god hjelp hvis du er i tvil. Det lønner seg derfor å melde skaden så tidlig som mulig – også selv om du er usikker på hvor alvorlig skaden din er og ennå ikke vet om du vil ha et krav om erstatning eller ikke. 

Merk også at det er mye vanskeligere å få godkjent en yrkesskade hos NAV hvis det er gått mer enn et år etter at arbeidsulykken skjedde. Her spiller det ingen rolle om arbeidsgiver har vært klar over ulykken eller ikke.

Trenger du hjelp med å få opprettet kontakt med forsikringsselskapet, og til å få riktig erstatning,  bør du kontakte spesialiserte advokater som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Våre advokater har hjulpet skadelidte siden 1987 og har all erfaring og kunnskap du trenger for et best resultat i din sak. 

Kontakt oss