Erstatning etter personskade
Få hjelp i din sak

Erstatning etter personskade

Du kan kreve erstatning etter personskade hvis du har et økonomisk tap som følge av skaden, eller hvis personskaden er varig og betydelig. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning etter personskade omfatter erstatningskrav for de som har fått både fysiske og psykiske skader etter en ulykke. Hvis du skal kreve erstatning etter personskade, bør du kontakte advokat som har erfaring innenfor personskade- og erstatningsrett. Ved å bruke spesialisert advokat, som vet hvordan du skal forholde deg til det ansvarlige forsikringsselskapet, har du større mulighet til å få en riktig personskadeerstatning. Skal du kreve erstatning etter personskade, vil vi derfor anbefale at du kontakter advokat via Personskadesiden.no.

De vanligste typetilfellene man kan kreve erstatning etter personskade for er:

Erstatning etter personskade beregnes forskjellig, alt ettersom hvilken type personskade det er. Den største forskjellen ser man ved yrkesskadeerstatning og beregningen av grunnerstatning i forhold til den mer individuelle beregningsmetoden som gjøres ved eksempelvis trafikkskadesaker. Videre må du vite at erstatning etter personskade beregnes individuelt.

Prinsippet ved beregning av erstatning etter personskade er at den som har fått en personskade skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. Man skal dermed sammenligne situasjonen din med personskaden med hvordan du mest sannsynlig ville hatt det dersom du ikke hadde fått personskaden. Det er imidlertid veldig vanskelig å finne ut hva den enkeltes erstatning etter personskade vil være. Det er også ofte nesten umulig å bli enig med forsikringsselskapet i at det resultatet man selv er kommet til, er det den korrekte erstatningen som skal utbetales. Du bør derfor bruke advokat som har god erfaring med å kreve erstatning etter personskade, og som vet hvordan din sak best kan håndteres.

Har du en personskade etter trafikkulykke eller arbeidsulykke, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. Også i pasientskadesaker og saker om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat.

En advokat som jobber mye med personskade vet hva som skal til for at du skal få en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. Du bør derfor kontakte advokat gjennom Personskadesiden.no idag så du får den erstatningen du har krav på.

Kontakt oss