Båtulykke:
Skal du kreve erstatning?

Båtulykke og erstatning

Det er stadig flere båter på sjøen, og med økt trafikk øker også risikoen for ulykker. Har du vært utsatt for en båtulykke, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet. Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som gjelder for ulykker til sjøs, og dette ser vi litt nærmere på her.

Båtulykke som påfører noen en personskade kan gi rett til erstatning. Erstatning kan kreves enten under båtens ansvarsforsikring eller under båtførerens egen ansvarsforsikring hvis det er tegnet slike forsikringer. Har du vært i en båtulykke og tenker å fremme krav om erstatning, bør du søke bistand fra advokat til å fremme ditt erstatningskrav. Vi anbefaler at du får en advokat med erfaring innen erstatningsrett vie Personskadesiden.no til å fremme ditt krav om erstatning etter båtulykke.

Selv om det er mange små og store båtulykker gjennom sesongen, så er ansvarsforsikring for småbåter ikke lovpålagt i Norge, men forsikringsselskapene krever ofte at det også tegnes ansvarsforsikring for båten samtidig som man inngår kaskoforsikring som dekker skader på selve båten. Ofte vil det derfor foreligge en ansvarsforsikring også på småbåter, som dekker skader båtulykken forårsaker både på personer og ting. Disse forsikringene er som regel begrenset opp til en bestemt sum, slik at det ikke er alltid slik at forsikringen dekker hele tapet.

Hvis båten ikke har ansvarsforsikring og forsikringen heller ikke dekker hele tapet etter båtulykken, må man undersøke om båtføreren har en egen ansvarsforsikring. Disse forsikringene er også ofte beløpsbegrenset, og det kreves som regel uaktsomhet fra båtførerens side for at du skal kunne kreve erstatning gjennom disse forsikringene.

Dersom verken båt eller båtfører har forsikring, eller disse ikke har nok dekning til å betale erstatning for hele tapet, er du henvist till å kreve erstatning av båtføreren direkte. Erstatningskravet avgjøres da etter alminnelig erstatningsrett, som vil kreve at båtføreren har utvist uaktsomhet.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med båtulykke og erstatning. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss