Ulykke med vannscooter - Hvordan få erstatning?

Vannscooter: Hva skjer ved ulykke?

De siste årene har flere og flere nordmenn gått til innkjøp av vannscooter, og det er blitt et stadig mer vanlig syn på vannet. Men hvordan skal en vannscooter forsikres, og hva skjer hvis du blir skadet i en ulykke og vil kreve erstatning?

Nå som sommeren har kommet og temperaturen stiger, er det mange som liker å ferdes på sjøen. En vannscooter er en leken måte å nyte sommer og vann på, men mange tenker ikke hva som skjer ved en ulykke eller på hva man bør gjøre for å sikre seg gjennom forsikringer.

Alle vanlige erstatningsposter kan kreves

Vannscootere kan komme opp i høye hastigheter, og kan dermed forårsake store skader hvis det skulle skje en ulykke. For en personskade forårsaket av en vannscooter, så er det de samme erstatningspostene som kan kreves som ved andre personskader.

Les vår artikkel om hva slags erstatning som kan kreves etter en personskade her.


Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat


Hvis skadene er betydelige, kan også erstatningskravet bli omfattende. For den som blir skadet, er en det klar fordel å kunne forholde seg til et forsikringsselskap som har råd til å betale full erstatning. For den som kjører en vannscooter som forårsaker, er det like viktig å ha en god forsikring på scooteren, slik at du er forsikret mot å betale for skaden selv. 

Vannscootere er ofte omfattet av båtforsikringen

Det stilles ikke samme krav til forsikring for vannscooter som for bil eller andre motorkjøretøy på vei. Vannscootere er normalt omfattet av båtens forsikring, og du bør undersøke hvilken dekning din forsikring har. Det finnes flere forskjellige typer båtforsikring, alt etter hvor omfattende man ønsker at den skal være. 

Les vår artikkel om erstatning etter båtulykke her.

  • Ansvarsforsikringen dekker vanligvis personskade og rettshjelp. 
  • Delkasko dekker blant annet tyveri, brann og hærverk, i tillegg til det ansvarsforsikringen dekker. 
  • Kasko dekker det samme som delkasko, i tillegg til blant annet sammenstøt og synking. 
  • Man kan også velge utvidet kasko, som dekker alt fra de andre forsikringstypene, i tillegg til blant annet motorskade og redning. 

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningskrav etter ulykker til sjøs. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss