Advokat Ida Holte anbefaler den som har fått avslag fra forsikringsselskapet om å søke råd og vurdering hos en advokat som er spesialist på erstatnings- og forsikringsrett.Advokat Ida Holte anbefaler den som har fått avslag fra forsikringsselskapet om å søke råd og vurdering hos en advokat som er spesialist på erstatnings- og forsikringsrett.

Har du fått avslag
fra forsikringsselskapet?

Avslag fra forsikringsselskapet

Hvis du har fått avslag forsikringsselskapet, kan du miste din rett til erstatning hvis du ikke krever nemndsbehandling i Finansklagenemnda eller anlegger søksmål for domstolene. Hvis du har mottatt et avslag fra forsikringsselskapet som du ikke er enig i, vil vi anbefale deg at du tar kontakt med en advokat for en nærmere vurdering og gjennomgang av saken.

I trafikkulykkesaker og i noen yrkesskadesaker vil du kunne få dekket det meste av dine advokatutgifter gjennom en rettshjelpsforsikring. De fleste av oss har rettshjelpsforsikring inkludert i sin innboforsikring, reiseforsikring, bilforsikring eller lignende. Rettshjelpsforsikringen kan brukes fra og med det foreligger en tvist, og det vil det gjøre ved avslag fra selskapet. Om en yrkesskadesak er dekket, varierer fra selskap til selskap og hvilken rettshjelpsforsikring du har. Dette hjelper vi deg med å finne ut av.

Hvis advokaten du har kontaktet mener at du ikke bør akseptere avslaget, kan du enten selv eller ved hjelp av advokaten sende inn en klage til Finansklagenemnda. Du kan også ta ut søksmål for domstolene.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat


Dette bør du gjøre for å ikke miste retten til erstatning:

Klage til Finansklagenemnda

Finansklagenemnda er et bransjeorgan som finansieres av forsikringsselskapene. Nemnda vil ta stilling til saken på basis av de dokumentene som foreligger. Skulle du få medhold så plikter ikke selskapet å innrette seg etter dette. Det er imidlertid en bransjestandard at forsikringsselskapet betaler for dine omkostninger ved tingrettsbehandling, dersom det ikke vil innrette seg etter avgjørelsen.

Les også: Bør saken min klages inn for Finansklagenemnda?

Ta ut stevning for domstolene

Ved et saksanlegg for domstolene, vil saken avgjøres etter muntlig behandling. Du vil da få anledning til å avgi forklaring og til å føre eventuelle vitner. Bevisbildet som tingretten får presentert for seg, er således langt mer komplett enn nemndas. Saken avgjøres også av en dommer som ikke har noen bindinger til partene. Dette er imidlertid en mer kostbar prosess.

Viktig med gode råd

Om du bør sende inn en klage til Finansklagenemnda eller ta ut søksmål for domstolene, bør avklares med din advokat etter gjennomgangen av avslaget. En spesialisert advokat vil raskt kunne gi deg gode råd om hvordan saken bør håndteres, og øke mulighetene dine for at du vinner fram. Hvis du likevel ønsker å sende inn en klage uten advokatbistand, vil vi anbefale at du i første omgang sender inn en klage til Finansklagenemnda. 

Husk tidsfrister

Det er videre viktig at du klager innen fristen selskapet har satt, hvis ikke vil du miste ditt krav. Dersom selskapet ikke har satt noen klagefrist, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet for avklaring av denne. Rettshjelpsdekningen må meldes inn innen ett år etter at tvisten oppstod, eller advokat ble kontaktet.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatnings- og forsikringssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag for hjelp i din sak!

Kontakt oss