Advokat Ida Elisabeth Alnes Holte gir deg svar på de vanligste spørsmålene ved pasientskadeAdvokat Ida Elisabeth Alnes Holte gir deg svar på de vanligste spørsmålene ved pasientskade

Lurer du på om du har en sak?

Pasientskade og feilbehandling:
Noen vanlige spørsmål og svar

Den som blir utsatt for pasientskader og feilbehandling har gjerne mange spørsmål. Advokat Ida Alnes Holte har samlet og besvart noen av de vanligste spørsmålene vi får i denne artikkelen. Lurer du på noe i din sak som du ikke ser svar på, så ta gjerne kontakt med oss.

Hva som skjer i en sak om pasientskadesak, har vi laget en egen artikkel om som du kan lese ved å klikke på denne lenken. Her kan du lese om selve prosessen og mer om hva du har krav på som pasientskadet.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

1. Hva skal jeg gjøre dersom jeg har blitt utsatt for feilbehandling hos lege eller på sykehus?

Hvis du har blitt utsatt for feilbehandling hos lege eller på sykehus, og dette har påført deg skade og økonomisk tap, bør du melde fra til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Hvis du er usikker på om du er påført en skade eller et økonomisk tap, anbefaler vi deg likevel å melde fra, for å få en vurdering av saken din. NPE tar ingen gebyrer for sin behandling av sakene.

2. Hvordan melder jeg fra om en sak til NPE, og hvordan foregår saksbehandlingen?

Du melder fra til NPE ved å fylle inn et skjema på foretakets hjemmesider. Eventuelt kan du be om å få tilsendt skjemaet i posten. Etter at du har meldt i fra om skaden, vil foretaket innhente medisinsk dokumentasjon i saken. Disse opplysningene skal du få mulighet til å gi dine merknader til.

Etter at dokumentasjonen er mottatt, vil NPE vurdere om det foreligger en svikt ved ytelsen av helsehjelp. Det vil også bli innhentet uttalelser fra medisinske spesialister dersom det er nødvendig. Hvis de kommer til at det foreligger svikt ved ytelsen av helsehjelp, vil det neste skrittet være å se om du har lidt et økonomisk tap som følge av behandlingsskaden. Hvis du ikke får medhold i at det foreligger en svikt ved behandlingen, kan du sende inn en klage, og saken vil da bli behandlet hos Helseklage.

3. Kan jeg få dekket mine utgifter til advokathjelp?

Hvis NPE er enig med deg i at det foreligger svikt ved ytelsen av helsehjelp, og skal vurdere om det foreligger et økonomisk tap, dekker foretaket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand etter en egen forskrift. Du kan derfor velge å melde fra om feilbehandlingen selv, og ta kontakt med advokat når du har fått svar fra Norsk pasientskadeerstatning.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat


4. Er saken min for gammel?

Et krav foreldes normalt etter tre år fra skaden skjedde. Det er unntak fra dette, for eksempel i at du må ha hatt kunnskap om at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap, og kunnskap om hvem som er ansvarlig for skaden. Her har du en viss undersøkelsesplikt, som kan påvirke når fristen for foreldelse begynner å løpe. 

Krav som er mer enn 20 år gamle vil likevel som hovedregel være foreldet. Foreldelse avbrytes ved at kravet meldes til Norsk pasientskadeerstatning. Er du i tvil om kravet er foreldet, anbefaler vi at du melder saken til NPE for sikkerhets skyld, slik at du får en vurdering av om du fortsatt har et krav.

5. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke ønsker erstatning, men kun ønsker å sende inn en klage på helsehjelpen?

Dersom du mener at det er gitt uforsvarlig helsehjelp og ønsker at legen, behandleren eller behandlingsstedet skal få en reaksjon, kan du sende inn en klage på legen eller behandleren til Fylkesmannen, og det vil da bli opprettet en tilsynssak.

Det lønner seg å bruke spesialisert advokat. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater.

Ta uforpliktende kontakt med oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss