Forskning på arbeidsulykker skal bidra til å unngå yrkesskader.Forskning på arbeidsulykker skal bidra til å unngå yrkesskader.

Lurer du på noe i din yrkesskadesak?

Yrkesskader skal unngås ved ny forskning

Yrkesskader forårsakes ofte ved menneskelig svikt. Målet med Horisont 2020-prosjektet ENHANCE er å redusere dette omfanget, og dermed bidra til redde liv og å unngå arbeidsulykker.

Universitetet i Sørøst Norge (USN) har fått lederrollen i forskningsprosjektet i EUs rammeprogram Horisont 2020.  

USN hadde nylig oppstartsamling for prosjektet: Forskerne ønsker å forbedre sikkerheten i næringer som bruker komplekse teknologiske systemer, som for eksempel i maritime næringer, olje, gass og prosessindustri. 

Les mer: Hva er en yrkesskade? 

Menneskelig svikt bak 96% av arbeidsulykkene 

– Alle vitenskapelige funn tyder på at mennesker er involvert i en stor del av ulykker, opptil 96 prosent. Det er lett å klandre noen, men det er ikke vårt fokus. Vi ønsker å finne løsninger og svar på hva som forårsaker disse feilene. Deretter vil vi finne ut hvordan vi kan gjøre operatørene i stand til å unngå ulykker gjennom nye treningsmetoder, sier førsteamanuensis Salman Nazir, som koordinerer prosjektet, til forskning.no. 

Med det omfattende prosjektet vil forskerne levere viktige bidrag for å redusere alvorlige ulykker forårsaket av menneskelige feil, både til sjøs og på land.  
Les mer: Hva bør jeg gjøre hvis jeg har fått en yrkesskade? 

Omfattende forskning

Ti partnere fra sju land rundt om i verden, er involvert i ENCHANCE, som koordineres av USN.Sammen med teamet sitt hos TARG (Training and Assessment Research Group) har førsteamanuensis Nazir allerede kjørt mer enn åtte workshops med maritim industri og prosessindustri i forkant av det storstilte prosjektet. 

Samarbeidet med industrien og kunnskapsdeling viktige aspekter ved forskningen, opplyser USN. Prosjektet har et budsjett på drøye 9,6 millioner norske kroner og skal vare i 4 år. 

Hvis du har fått en yrkesskade, eller har et erstatningskrav etter annen personskade, kan det være vanskelig å nå frem overfor et forsikringsselskap som forsøker å slippe unna ansvar. Våre advokater er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene, og kan hjelpe deg i din sak. Hør med oss helt uforpliktende i dag. 

Kontakt oss