Lurer du på om du har en sak?

Yrkesskader skal forhindres ved regelendringer for dykkere

Det iverksettes stadig flere tiltak for å forhindre dykkerulykker og dykkerelaterte yrkesskader i Norge. De nye endringene i regelverket for arbeidsdykking tar sikte på å heve sikkerhetsstandarden for dykkere på jobb.

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte i desember 2018 endringer i regelverket for arbeidsdykking. Hoveddelen av endringene trådte i kraft allerede 1. januar 2019, men det er også kommet nye endringer som trådte i kraft 1. januar 2020. De nyeste reglene gjelder krav om etterutdanning og investering i nytt utstyr. Regelendringene er kommet som følge av et initiativ fra Arbeidstilsynet, og skal forhindre dykkerulykker.

De konkrete endringene består blant annet av at tilførsel av pustegass som hovedregel skal skje med overflateforsynt dykkerutstyr. Minimumsbemanningen i en dykkeoperasjon økes også fra tre til fire personer og det tilkommer nye regler om reservepustegass og oppstigningsvest.  Videre er det innført nye og strengere regler om krav til dykkerbevis for arbeidsdykkere og kvalifikasjonskrav til dykkerledere. Dette er tiltak som vil være med på å forhindre dykkerulykker og yrkesskader i en særlig utsatt bransje.

Andre tiltak som blir gjort, er at Arbeidstilsynet vil utføre hyppigere tilsyn i dykkerbransjen for å øke sikkerheten for arbeidsdykkere. De vil også rette større fokus på informasjon og veiledning til virksomheter som utøver arbeidsdykking.

De nye reglene finner du her

Hvis du har blitt utsatt for en dykkerulykke på jobb, vil du kunne ha krav på yrkesskadeerstatning. Vi anbefaler deg da å kontakte advokat som har relevant erfaring til å hjelpe deg.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss