Arbeid stanset for å unngå graveulykker og yrkesskaderArbeid stanset for å unngå graveulykker og yrkesskader

Lurer du på om du har en sak?

Virksomheter stanset for å unngå graveulykker

Arbeidstilsynet gjennomførte i høst sin andre aksjon mot graveulykker i år, og stengte 12 av de kontrollerte virksomhetene ble stanset på grunn av fare for arbeidsulykker.

Arbeidstilsynet har gjennomført sin andre tilsynsaksjon med grøfte- og gravearbeid for året. I aksjonen tidligere i år ble 222 virksomheter kontrollert og 13 av disse ble stanset. Denne gangen ble det gjennomført 296 tilsyn hvorav det på 12 arbeidsplasser altså ble stanset. Tilsynene er dermed viktige for å unngå arbeidsulykker.

Økning i antall graveulykker

Arbeidstilsynet har analysert 108 arbeidsulykker i forbindelse med gravearbeid for årene 2014 til 2018. I disse ulykkene ble 116 arbeidstakere, og av disse døde 8 personer. Graveulykkene utgjør hele 20 prosent av dødsfallene der bygge- og anleggsvirksomheter er involvert.

I 2018 ble det innrapporter om lag dobbelt så mange graveulykker som i tre av de fire foregående årene. Arbeidstilsynet har blant annet registrert ulykker hvor arbeidere blir helt eller delvis begravd av masser som raser ned, blir truffet av armen på en gravemaskin når de oppholder seg i maskinens arbeidsområde eller får stein over seg Det har også vært ulykker der gravemaskiner velter eller blir med et ras ut i vann. Når masser gir etter, følger gjerne maskinen med, og de som arbeider i området rundt er også utsatt.

Les om tilsynene på Arbeidstilsynets hjemmesider

Kan gi alvorlige yrkesskader

- Det skal være trygt på arbeidsplassen, og arbeidsgiver plikter å ha tiltak som sikrer arbeidstakerne mot yrkesskader, sier advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

Graveulykker kan gi alvorlige yrkesskader, og det er viktig at erstatningssaken da håndteres riktig.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss